KULLUK BİLİNCİ VE KİBİR

Kulluk, Allah’ın razı olduğu ameldir. Amel= Terk + Fiil Terk: Terk edilmesi gerekenlerdir; küfür, şirk, haram, mekruh, şüpheli şey ve câiz olmayana sebep olan mubahlar gibi. Fiil = İman + salih ameller. Salih ameller: Farz,…

KURTULUŞ ALLAH’IN RAZI OLDUĞU ve SÜNNETE UYGUN SALİH AMELDEDİR

Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde “Razı olacağın salih amel yapmamı ilham et!”[1] diye geçmektedir. Demek ki görünüşteki salih amel, gerçek salih amel değildir. Gerçek salih amel, görünüşte salih gibi olan değil; kalpte ihlâsın bulunduğu, riyanın, gösterişin,…

MÜSLÜMANIN AHLÂKÎ GELİŞİMİNDE HADÎS-İ ŞERÎFLERİN YERİ

Müslüman, teslim olan demektir. Allah Teâlâ’nın indirdiği Kur’ân-ı Kerîm’ini hayat programı yaparak, gönderdiği Hz. Peygamber’in (s.a.v) sözlerini, fiillerini ve tasviplerini oluşturan hadîs-i şerîfleri hayatının mihveri yaparak teslimiyetini ispata gayret eden kimsedir. Müslüman, imanına göre davranan…

ŞÜKÜR KULLUĞUN YARISIDIR

Mü’minin gayesi, takarrub-i ilallâh/manen Allah’a yaklaşmak; görevi, başka kullukları reddedip sadece Allah Teâlâ’ya kulluk etmektir.

MÜSLÜMAN MÜNAFIK OLUR MU?

Tarih boyu mü’minler, kâfirlerden ziyade münafıklardan zarar gördü. Asr-ı Saadet döneminde de Cumhuriyet döneminde de kendisini Müslüman gösteren itikâdî münafıklardan çok çekti. Münafıkları tanımak, pirinç içindeki beyaz taşları fark etmek gibidir. Onların zararlılarını, belki en…

NASİHATNÂME

Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Kendisine nasihat etmeyenin başkasına nasihati tesirli olmaz. Her ne kadar kendisi, kendi nasihatini tutmasa bile başkasına uygun şekilde nasihat etme yükümlülüğünden kurtulamaz. Çünkü bilmek ayrı farzdır, bildirmek ayrı farzdır; nasihati…