DERGÂHLAR VE İNSANLAR

Medeniyetlerin “olmazsa olmaz”ları vardır: Medeniyetlerin mimarları, âlim, ârif ve sanatkârları vardır. Bunlar tarafından ortaya konan eserler, fikir ve felsefeler vardır. Kafa ve gönlün sentezini yapan bu insanların kurup geliştirdiği müesseseler vardır. Nihayet bu müesseseler kanalıyla…

İLÂHÎ ZİKRİN VESİLESİ ”ZİKRULLAH”

Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinde, müminlerin imanlarını sağlam tutup, hayatlarının her safhasında Allah’ın huzurunda oldukları bilincini onlara hissettirecek bir iksir, bizlere ilâhi bir lütuf olarak anlatılmaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın “…siz Beni anın ki Ben de…

İNSAN-I KÂMİLİ İNŞÂDA ASLÎ METOT SOHBET

İnsanoğlunun  yaratılış gayesi, sahip olduğu idrak ve ihâta nisbetinde, Yaratıcısını tanımak ve O’nu tekrîm etmekten ibarettir. İnsanın bu gayeyi gerçekleştirebilme hedefi onun; akıl, idrak, iz’an ve irade ile mücehhez kılınmasını icab ettirmiştir. Saydığımız bu dört…

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN MÜCERRED VEYA FELSEFÎ PRENSİPLERİ İRADECİLİK PRENSİBİ

İslâm’ın insan vâkıasına bakışta onda fıtraten meknuz olarak gördüğü aslî hususiyetlerden biri de “irade” sahibi olmak keyfiyetidir. Bu husus beşerî mesuliyetin kaynağını -daha emin bir tabirle söylemek gerekirse- temel iki sâikından birini teşkil eden akla…

USLÛB-I HAYAT İYİLERİN HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR…

Bir zamanlar dünyada iyiler hâkimmiş. Kaderin hükmüyle bir hakka bir batıla dönen kaza ibresi haktan yana seyretmekteymiş. Güzel çirkine, edep hayâsızlığa, huzur kargaşaya, iman ise küfre galip imiş. Gerçi herkes iyilerden olmadığı gibi iyiler de…

“ÜMMETİMİN RUHBANLIĞI CİHADDIR” (Hadis-i Şerif) AHMET YAŞAR HOCAEFENDİ İLE TASAVVUFA DAİR… (Mülâkat)

          Muhterem Hocam sohbetimize tahsil hayatınıza adım attığınız günlere giderek başlayalım. O dönemdeki imkânlar, hocalarınız… Bu hususlarda bizleri bilgilendirebilir misiniz? Evet. Of’un Ballıca (Melinos) köyünde ailenin tek erkek evladı olarak dünyaya…