EHL-İ SÜNNET ANA CADDEDİR

              TÜRKİYE’de bir müddetten beri Ehl-i Sünnet İslâmlığına sanki amansız bir Haçlı seferi açılmıştır. Kur’an’a, Sünnet’e, akla, vicdana, mantığa, sağduyuya uygun olan Sünnîlik baltalanmakta, bin türlü iftira atılıp hezeyanlar…

UYANIK OLALIM!

Müslümanlar, Hakk’a iman edip, hak ve hakikati üstün tuttukları için, feraset, basiret ve cesaretle her daim uyanık olarak, batıla karşı nöbet tutarlar. Uyanık olanlar, ne kendilerinin aldatılmasına ne de başkalarının aldanmasına göz yumanlardır. Bu ise…

ALİ ARSLAN AYDIN HOCAEFENDİ İLE İMAN’I KAVRAMAK VE İSLÂM’I YAŞAMAK… (Mülâkat)

             Hocam sohbetimizin başında hayatınızın ilk günlerine gidelim. Sizden kısaca tarihçe-i hayatınızı dinlemek istiyoruz. İlim ehli bir ailenin evladı olarak dünyaya geldim. Annem ben küçük yaşta iken vefat ettiğinden bize…

FAYDALI İLİM YAŞANARAK ÖĞRENİLEN İLİMDİR

Faydalı ve kalıcı olan ilim sadece ezberlenerek değil, aynı zamanda yaşanarak, özümsenerek, hayatın her safhasına hâkim kılınarak öğrenilen ilimdir. Çünkü hayatımızda istifadesi olmayan yani faydasız ilim, sinede bir yük, bir vebal, bir mesuliyettir.

İMAN CEVHERİ (Mülâkat)

Lütfü DOĞAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâidin yeri, ehemmiyeti nedir?  İman ve itikat meselesi oldukça önemli ve hayatî bir meseledir. Zira insanı insan yapan, insanın mümtaz şahsiyet olarak vücuda geldiğini ona bildiren,…

ŞAHSİYETLİ MÜSLÜMAN

Kula kul olmaktan kurtulanlar mutluluğu Rahman’a kul olmakta bulurlar.