TOPLUMSAL DENGE: REFAH DÖNEMİNDE İNFAK VE ŞÜKÜR; ZORLUK ZAMANINDA SABIR VE TAHAMMÜL

Sosyoloji ilminin öncülerinden olan İbn Haldun’a göre toplumlar ve devletler insanlara benzer. Hepsinin ortak kaderinde doğmak, serpilmek ve nihayete ermek vardır. Yüce Yaratıcı bütün nizamı bu esas üzerine inşa etmiştir. Bu minvalde nasıl ki insanların…

KULLARA ŞÜKÜR TEŞEKKÜR

Yapılan iyiliği bilmek, söz ve fiille mukabelede bulunmak, minnettarlığı bildirmek manalarına gelen “şükr”, İslam literatüründe Allah Teâlâ için kullanılmaktadır. Bu duygular kul için ifade edildiğinde ise Türkçe de “teşekkür” manasına gelmektedir[1].

Modern Hayatın Alerji Kaynağı: Kendimizde Olan Nimetlere ve Başımıza Gelmeyen Musibetlere Şükür

Ortalama bir hayat seviyesi olan insanların evi ile biraz sıkıntıyla hayatlarını devam ettirenlerin kullandığı eşyalar, yedikleri veya giydikleri arasında muazzam farkların olmadığı dönemler çok da uzak değil. Orta yaşa yaklaşan kuşak için çocukluk dönemi hatırası…

BU ACELE NİYE?

Şükür ve sabır birbiriyle oldukça ilişkili iki kavram. Bir nimete nail olduğumuzda şükrederiz; bir musibete, hastalığa, kedere uğradığımızda da sabrederiz. Bu iki kelime hayata “Müslümanca bakış”ımızın temelini oluşturmaktadır.

GÜMÜŞHÂNELİ AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİ HAKKINDA YENİ BAZI BİLGİ VE BELGELER-II

Bu makalede zikredeceklerim, Cemâleddin Server Revnakoğlu’nun arşivinde (Dîvân Edebiyatı Müzesi Galata Mevlevîhanesinde iken) Mehmed Zihni Efendi[1] ile ilgili çalışmalarımı sürdürürken rastlamış olduğum ve olduğu gibi naklettiğim belgelerden[2] ve daha başka yerlerden elde ettiğim bilgilerden ibarettir:[3]

OSMANLI’DA EDEBİN GÜZELLİKLERİ

İlim meclislerinde eyledim kıldım taleb, Dediler ki ilim geride kaldı; illâ edeb, illâ edeb!.. Yunus Emre   Edeb bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan, Giy ol tâcı, emîn ol her belâdan… Lâedrî