MÜ’MİN KARDEŞİNİ KENDİNE TERCİH ETMEK

Yüce Rabbi’mizi ve kâinatın övünç vesilesi Efendiler Efendisi Peygamberimiz’i hoşnut kılacak bazı huy ve gönül zenginliklerimiz vardır ki; bunların en birincisi, kardeşini kendine tercih etmek manasına gelen îsâr ve diğergamlık hasletimizdir.

KALP KASAVETİ

“Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah’ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.”[1]

ŞAH-I NAKŞİBEND

Asıl ismi Hace Muhammed b. Muhammed Bahaeddin el-Buharî olan Nakşibendiyye tarikatinin kurucusu, 718/1318 senesinde Buhara yakınlarında bulunan Kasr-ı Hindüvan (daha sonra ismi Kasr-ı Arifan olarak değişmiştir.) kasabasında doğdu. Tarikatının mensuplarınca Şah-ı Nakşibend ismiyle bilinir. Bu…

MİSK KOKAN HARFLER ve AHMET ŞEMSETTİN KARAHİSARÎ

Bazı sanat eserleri vardır, bir döneme, bir ekole adını vermiş, sanatçılara yeni çığırlar açmıştır. Bazı sanatçılar vardır; eserleriyle, değil dönemlerine, yüzlerce yıl sonraki dönemlere dahi ışık tutup, geleceği yakalamışlardır. Dünya sanat klasikleri arasına giren bu…