GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Gençlik, değişim ve toplumda yer edinme dönemidir. Genç doğumdan itibaren bağımlı olduğu anne ve babasından bağımsız hale gelirken arkadaşlarına bağlanır ve onların baskısına açık bir hale gelir. Bu dönemde kimlik gelişimi gerçekleşmesinde toplumsal roller belirginleşmektedir.

MOLLA HÜSREV (Ziyaret)

Bu ay Bursa’dayız. Ziyaret edeceğimiz büyüğümüz İstanbul’un fethinde Sultan ll. Mehmed ile beraber bulunarak fethi müjdeleyen, İstanbul’un manevi fatihlerinden biri. Sultan Fatih’in “Zamanımızın Ebu Hanifesi” diyerek iftihar ettiği ve huzurunda ayağa kalktığı değerli ilim adamı…