KARDEŞLİK HUKUKUMUZ VE BİZ

Kalplerimizi İslam’a ısındırıp birleştiren, hidayetiyle bizi bu saadete erdiren, nimetleriyle donatan ve bizi din kardeşleri yapan Yüce Rabbimize hamdolsun.

RAHMET YOLUNA GİREN RAHMETE NÂİL OLUR GAZAP YOLUNA GİREN GAZABA MÜSTEHAK OLUR

Hz. Ömer (r.a) efendimiz, Saîd ibn Âmir el-Cümahî (r.a)’yi Humus’a vali olarak göndermişti. Humus halkının: “Bu valide bir hastalık var. Sık sık bayılıp düşüyor, uzun süre kendisine gelemiyor. Bazen bu bayılmalar gün içinde birkaç kez…

İNSAN OLABİLMEK

Birkaç ay geçmesin ki şöyle bir haberle karşılaşmayalım: “Yapılan etüt çalışmaları sonucu falanca vilayetimizde şu kadar milyar dolarlık maden rezervi tespit edildi. Bu rezervlerin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı ve borç açığımızın büyük bir kısmını…

BAZI AYETLERİN UNUTTURULMASI MESELESİ

Bu yazımızdaki amacımız hadis kaynaklarında geçen “bazı âyetlerin unutturulması”na dair rivayetlerin aklen ve şer’an mümkün olup olamayacağını ele almaktır. Bu rivayetlerin bir kısmı hadis usûlü açısından sahih, bir kısmı zayıf olmakla birlikte biz bu rivayetlerin…

NİNEMİZİN MUTFAĞINA DÖNÜŞ

“Tereyağını kaşıkla götürüp, 90 yaşına kadar sağlıklı yaşayan dede” kavramı eminim benim gibi çoğunuzun da hafızasında vardır. Ya da “Seferberlikte Kafkasya’da Rusların elinde esir kalan, aylarca bir kuru ekmeğe mahkûm edilip sonra da yüzyıldan fazla…

İLİMDEN MAHRUM BİR İSLÂM ÜMMETİ

Allah Zülcelâl ve’l Cemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine ebedî hamdler, sayısız sonsuz şükürler olsun ki, bizlere nihayetsiz nimetler ihsan buyurmuş ve bize yarattığı varlıkların en faziletlisi olma şerefini bahşetmiştir.