HOCAZÂDE’NİN AZMİ VE BAŞARISI

Hocazâde Muslihuddin Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocalarındandır. Babası Bursa tüccarlarından Yûsuf Efendi’dir. Çok zengin bir kimsedir. O dönemde ticaretle uğraşanlara “hoca” denildiğinden Muslihuddin Efendi “Hocazâde” diye meşhur olmuştur. Daha küçük yaşta ilme merak sarmış,…

Kul mü’min-i kâmil olamaz…*

Komşu hakkı; ana baba, hısım, akraba hakları kadar mühim bir haktır. Onun için bizim büyüklerimiz demişler ki; ev alma komşu al. Komşu hakkı bazen, akraba haklarından üstündür ve komşu komşuya akrabadan daha yakındır. Çünkü akrabaların…