AKİDE TARTIŞILMAZIN ADIDIR

İslâm, bizim müntesibi olmakla şereflendiğimiz ama muhtevasına müdahalemizin olmadığı bir dindir. Zaten din de beşerin el sürmediği, olduğu gibi vahiy ürünü olan sistemin adıdır. Asılları itibarıyla vahiy menşeli oldukları halde Yahudilik ve Hıristiyanlığın, ittiba edilebilir…

MÜSLÜMANLIĞINI GÜZELLEŞTİRENLER

Rabbinizin mağfiretine ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler vE yer kadar olan cennete koşun! (Âl-i im- ran, 3/133)

ÜMMETİN HASRETİ: ‘BİR ODA DOLUSU ADAM’

Zeyd bin Eslem’in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün dostları ile otururken aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: Ömer radıyallahu anh: ‘Haydi, herkes bir şey dilesin.’ demiş.  Oradakilerden biri: ‘Ben, şu oda…

SESİMİZ NEDEN ULAŞMIYOR?

Çocuklarımıza, Ailemize, Ebeveynimize, Dostlarımıza, Çevremize, Hemcinsimiz insanlara Sesimiz Neden ulaşmaz acep?

NÂFİLELER NÂFİLE Mİ?

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teala şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden,…