KUR’AN-I KERÎM’İN PEYGAMBER (S.A.V)’E BAKIŞI

sayıdan devam   Allah (c.c.)’ın, Kendisine Kitabı, Hikmeti ve Bilemeyeceğimiz Şeyleri Öğretmiş Olması: Allah Teâlâ bu konuda da şöyle buyurmuştur:             “Nitekim kendi içinizden, size âyetlerimizi okuyan, sizi (şirk ve günah kirlerinden) temizleyen, size Kitap…

KUR’AN-I KERÎM’İN HZ. PEYGAMBER’E BAKIŞI

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i en iyi bilen ve onu en iyi konuma yerleştiren Allah Teâlâ’dır. O’nun konumunu anlayabilmek ve hakkında bir şey söyleyebilmek ve herhangi bir konuda bir hükme varabilmek için delil gerekir. Delil Kur’an-ı Kerîm…