ŞİFÂ-İ ŞERÎF

Peygamber Efendimiz Medine’de iken bir bedevî, huzuruna gelir ve kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek ister. Efendimiz o bedevîye kıyametin vaktinden daha mühim olan şeyi, o gün için ne hazırladığını sorar. “Allah ve Rasûlünün sevgisini hazırladım.” cevabını alınca Peygamber Efendimiz, o sahabîye eğer sevgisinde samimi ise cennette sevdikleri ile beraber olacağının müjdesini verir.

Devamı “ŞİFÂ-İ ŞERÎF”

ŞUURLU MÜSLÜMAN*

Bir Müslüman için her hususta ilk müracaat kaynağı olan, Kur’ân-ı Kerîm’e baktığımızda; insanoğlunun “şuur” meselesindeki za‘f ve ihmali gerçeği ile karşılaşırız. Demek oluyor ki Müslüman, şuur konusunda zaaf ve ihmalle karşı karşıyadır. “Müslüman”la  “şuur” yan…

ALLAH TEÂLÂ’YI ZİKİR

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Zikir lügatte; bir şeye karşı uyanık olmak, hatırlamak, anmak, akılda tutmak manalarına gelir. Din ıstılahında ise, Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ni anmak demektir.