İçeriğe geç
Anasayfa » 2006/1 - 1

2006/1 – 1

ÂLEMLERİN ARASINDAN ÂLEMLERİN RABBİNE

Rahman ve Rahîm Allah (c.c)’ın adıyla

Hamd ü senâlar, âlemleri terbiye eden Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri üzerine olsun ki; O (c.c) bütün varlıkları insanoğluna hizmet etmek üzere yaratmıştır.

İnsanoğlu da, kendisi için yaratılmış olan bu âlemleri ve içindeki varlıkları düşünerek Rabb’ini hakkıyla tanımak ve O’na borçlu olduğu şükür vazifesini hakkıyla yerine getirmeye çalışmak için yaratılmıştır.

Daha fazlasını oku »ÂLEMLERİN ARASINDAN ÂLEMLERİN RABBİNE

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ – 1

                                    TAKDİM

Bu yazının mevzûunu teşkil eden İslâmî prensipleri ilk defa “Amerika’da Zenci Müslümanlık Hareketi”[1] isimli eserimizde zencileri Müslümanlığa celb eden esbâb-ı mûcibeden biri olarak ele almış ve gâyet kısa bir sûrette anlatmıştık. Daha sonra İslâm dâvâsı yolunda yürüyen gençlerimizin tezatlarına şâhid oldukça bu gibi zaafların İslâm’ın temel umdelerinin (prensiplerinin) lâyıkıyla hazmedilememiş olmasından doğduğunu fark etmiş ve bu sebeple haftalık Sebil dergimizde zaman zaman bu mevzûları daha tafsilâtlı bir sûrette yazmıştık.

Daha fazlasını oku »İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ – 1

KURTULUŞ PROJESİ: SALİH İNSAN

Allah varlıklar âlemini yaratmış, insanı “halifetullah” kılmış (Bakara Suresi, Ayet 30) ve arz üzerinde ne varsa insanoğlunun istifadesine sunmuştur (Bakara Suresi, Ayet 29). Dünya hakimiyetini ise “sâlih”lere münasip görmüştür (Enbiya Suresi Ayet 105). Rabbimiz “mükerrem” sıfatla tavsif buyurduğu (İsra Suresi, Ayet 70) insana “kalb” denilen uzvu vermiş ve onu hem bedende hem ruhta baş kılmıştır. “Dikkatli olunuz, insanoğlunun vücudunda bir tutam et vardır, o salih olursa bedenden sudûr edenler salih olur, şayet o fâsid olursa ortaya konan bütün ameller de fâsid olur, o ise “kalb”dir.” Hadis-i Şerif’i (bkz.Buhari, Kitabu’l-Îman )  her şeyi çok açık bir şekilde açıklamış olmaktadır.

Daha fazlasını oku »KURTULUŞ PROJESİ: SALİH İNSAN

RASÛLULLAH (S.A.V) ’IN PEYGAMBERLİĞİ İNSANLIĞA NE KAZANDIRDI?

 SİYER-İ NEBÎ’Yİ İYİ ÖĞRENMEYE OLAN İHTİYAÇ

Her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâlâ, rahmeti ve şefkatinin eseri olarak Hz. Âdem (a.s)’den itibaren insanlar arasından peygamberler çıkarmış ve bu altın zincirin son halkası olarak Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’yı göndermiştir. Peki, O’nun gönderilmesi ile insanlık neler kazandı? diye bir soru sorulup cevap arandığında ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki:

Daha fazlasını oku »RASÛLULLAH (S.A.V) ’IN PEYGAMBERLİĞİ İNSANLIĞA NE KAZANDIRDI?

ÜSLÛB-I HAYAT

Ahlak kitap okumakla elde edilmez diyor büyükler. Ya nasıl kazanılır insanı hakîkî mü’min yapan bu haslet. Arif Nihat Asya şöyle diyor:

“Biz abdest almayı kitap okuya okuya değil

            Abdest alanların eline su döke döke öğrendik.”

Bir ustaya çırak, bir hocaya talebe veya bir efendiye bende olmak. Yani öğrenilecek şeyi meşk etmek, hal sahibinin haliyle hallenmek…

Daha fazlasını oku »ÜSLÛB-I HAYAT

Emin SARAÇ Hocaefendi ile MÜLÂKAT: BİR PEYGAMBER MİRASI: “İLİM”*

 

Kadri bilinmesi gereken nice kıymetler, hazineler var. İstifade edilmesi gereken nice üstadlar, hocalar var. Bilinmemeleri, tanınmamaları onlar için değil ama şüphesiz bizim için büyük bir eksikliktir. Bu sebeple her sayımızda memleketimizin değerli ilim ve fikir adamlarıyla mülâkatlar gerçekleştireceğiz. Böylece hem ülkemizin kıymetli alimlerini yakından tanıyacak hem de fikirlerinden istifade edeceğiz. İlk mülakatımızı Fatih Medreseleri geleneğinin son temsilcisi Emin Saraç Hocaefendi ile gerçekleştirdik. Zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Daha fazlasını oku »Emin SARAÇ Hocaefendi ile MÜLÂKAT: BİR PEYGAMBER MİRASI: “İLİM”*

YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ: İNSAN

Mânâ itibariyle alışmak, sevilmek, cana yakın olmak anlamlarına sahip üns (zıddı : nefret ) kelimesinden türemiş olan insan; ruh ve bedenden meydana gelen aklı ve zekası ile de diğer canlılardan üstün olan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.

Hilafet vazifesinin gereklerini insana bildiren Kur’an-ı Kerim ise; onu,  yeryüzünde kula kul olmaktan çıkararak yalnızca Allah’a kul olmaya çağıran ve ona ebedî saadeti bağışlamak için Allah tarafından indirilmiş bir hayat programıdır.

Daha fazlasını oku »YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ: İNSAN

RESÛLULLAH (s.a.v) SON PEYGAMBERDİR

Bismillahirrahmanirrahim

Kuvvet ve kudreti ile toprağı, insan sûretine koyan, onda gören göz, işiten kulak, söyleyen dil var eden Allah-u Teâlâ’ya hamd ve senâlar, iki cihan saâdetine ermemize vesile olan Peygamber’imiz Muhammet Mustafa’ya (s.a.v), O’nun temiz âl ve seçkin ashabına sâlât ve selâmlar olsun

Esas itibariyle ehli kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler dinlerinin son din, kitaplarının son kitap, peygamberlerinin son peygamber olmayışı sebebiyle, Kur’an’ın hakikati onları  rahat bırakmaz, gönüllerini perişan eder, vicdanlarını tırmalar durur.

Daha fazlasını oku »RESÛLULLAH (s.a.v) SON PEYGAMBERDİR