İçeriğe geç
Anasayfa » 2011/3 - 23

2011/3 – 23

İman ve İslâm’ın Ruhu İHLÂS

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

Elhamdülillahi rabbi’l âlemin. Vessalatü vesselamu ala rasûlina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allah Teâlâ’ya sayısız sonsuz hamd ü senalar olsun ki; dergimizin bu sayısında da bizlere bir kaç cümle de olsa yazma imkân ve fırsatını nasip ve müyesser buyurmuştur.

Bu fırsatı bizlere bağışlayan Allah Zülcelâl Hazretleri, cümlemize, bu yazılarımızda ve O’nun rızasını kazanacağımız amel ve ibadetlerimizin her anında ve bütün hal ve hareketlerimizde ihlâs nasip eylesin.

Daha fazlasını oku »İman ve İslâm’ın Ruhu İHLÂS

KİBİR, TEVÂZU VE İHLÂS

Kibir, büyüklük demektir. Tekebbür, büyüklük göstermek; mütekebbir, kendisini büyük göstermeye çalışan kimsedir.

Müstekbir, küçük olmasına rağmen büyüklük iddiasında bulunan kimsedir.

Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de şeytanların babası olan İblis ve onu izleyenler için müstekbir ifadesini kullanmıştır. Çünkü Peygamber ve ümmetlerinin makamları büyük, karşı çıkan İblis ve izleyicilerinin makamları küçüktür.

Daha fazlasını oku »KİBİR, TEVÂZU VE İHLÂS

NİYETTE ÇOK İŞ VAR

Metre ile değil niyet ile

Gözümüzde büyük görülen nice işler Allah’ın nazarında bir hiç, yine gözümüzde değersiz gördüğümüz pek çok iş de Allah’ın nazarında karşılığı cennet olacak kadar değerlidir. Allah amellerimizi gramla, santimle ölçmüyor. Büyüklük-küçüklük, en-boy, ağırlık-hafiflik, renkli- renksiz, gösterişli-gösterişsiz, az-çok yok! Niyet var, ihlâs var. Sevgili Peygamber’imiz aleyhisselam asırlar öncesinden Allah’ın, kullarının amellerini nasıl değerlendirdiğine ait kesin kuralı koymuş ve şöyle buyurmuştur:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkese yaptığı işin karşılığı niyetine göre verilir.” (Buhari, Müslim)

Daha fazlasını oku »NİYETTE ÇOK İŞ VAR

… VE BİZLERİ RAMAZAN’A ULAŞTIR

Ramazan-ı Şerif, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in iki ay öncesinden dualarında kavuşmayı temenni ettiği bir ibadet ayı, bir mağfiret ayıdır.[1]

Kâbe-i Mükerreme’nin, Mescid-i Nebevî’nin ve Beytü’l-Makdis’in sâir mekânlara üstünlüğü gibi bu rahmet ve bereket ayı da sahip olduğu bir takım hususiyetler sebebiyle diğer aylara üstün kılınmış ve on bir ayın sultanı olarak zikredilegelmiştir. 

Daha fazlasını oku »… VE BİZLERİ RAMAZAN’A ULAŞTIR

RAMAZAN FIKHI

 Şer’î ıstılahta oruç neye nedir?

Sıfat-ı mahsûsa (Allah Teâlâ’ya kurbiyet kasdı) ile vakt-i mahsûsta (fecr-i sâdıkın doğuşundan akşam güneşin batışına kadarki zamanda) şahs-ı mahsûstan (Müslüman olup âkıl ve bâliğ olan ve hayız ve nifastan temiz olan kimseden) lazım gelen imsâk-ı mahsûsa (yemek-içmek ve cinsî münasebetten geri durma)dır.

Daha fazlasını oku »RAMAZAN FIKHI