EZELÎ VE EBEDÎ TARÎK

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… Ebedî ve sonsuz hamdler Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya mahsustur. Bizleri, Senin kelâmınla, Senin lisanınla Sana hamd edenlerden eyle. Bizleri, Senin emrine itaat edip senin hitabınla Habîbine salât ü selâm getirenlerden eyle.

HER ŞEY O’NU ANLATIYOR

Allah’ım Dilsizim. Ne anlatabilirim sana kendimi, ne de anlarım derdimi. Oysa bütün anlatamadıklarım arasında sana yakarışlarım saklı. Biliyorum, hissediyorum ama anlatamıyorum. Bir bir kelimelere dökemem ki senden istediğimi. İçimdeki sevdayı tek bir kelimeyle anlatamam ki. Ya da hangi kelime anlatmaya çekinmez ki seni.

ÇİLEKEŞ PEYGAMBER’İN RAHAT DÜŞKÜNÜ ÜMMETİ

Kur’an-ı Kerim’in: “Peygamberimiz’e itaati, Allah’a itaat” olarak hükme bağladığı[1] ve “en güzel örnek/model” olarak tavsif buyurduğu[2] Hazreti Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellem; mü’min ve müslim olmanın olmazsa olmazıdır. Yani O’nsuz ne Rızayı Bârî’ye erilir ve ne de Cennet bulunur. Hâl böyle olunca; Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’teki; “Allah’ı eşsiz, benzersiz ve tek olarak tanırım, Muhammed […]

İKİ DÜNYADA AZîZ ÜMMET MUHAMMED ALEYHİSSELÂM ÜMMETİYDİ

Yüce Rabbimizin en büyük lütfu kulunu sevmesi, ona İslâm ve îman nimetini ihsan etmesidir. Allah tarafından sevilmek, O’nu ve Rasûlü -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz’i sevmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Cenâb-ı Hakk İslâm dinini bizim için beğenip seçmiş, bizden de Müslümanlar olarak hoşnut olmuş ve Kitab-ı Mübîn’inde şöyle buyurmuştur: “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, size olan nimetimi […]

RASÛLULLAH İLE BULUŞMANIN YOLU SALÂT Ü SELAM

  Peygamberlik başlı başına bir rahmet mües­sesesi, sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilmediği pey­gamberler ise dünyayı yaşanabi­lir kıvama getiren ve en yırtıcı hayvanları dahi yavrularına karşı şefkatli kılan Allah’ın engin rahmetini kullarının üzerine çekmeye çalışan rahmet ve merhamet önderleridir. Muallimleri Allah, ders kitapları Levh-i Mahfûz ve ders­haneleri de gayb âlemi olan peygamberler, “baba bir kardeşler”dir.[1] Yani […]

MÜ’MİNLER İÇİN ÜMİT KAPISI ŞEFAAT

             Şefâat; lügat olarak, ilave etmek, eklemek, bir şeyde öncelik tanımak, aracı olmak, bir suçlu veya muhtacın afvı için üçüncü bir şahıstan ricada bulunmak, iltimas etmek gibi birçok manaya gelmektedir. İslâmi ıstılahta ise; peygamberlerin ve Allah katında yüksek derecelere sahip kişilerin, ahiret gününde bir takım günahkâr mü’minlerin affedilmeleri ve itaatkâr […]

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)’E SEVGİYİ DİLE GETİREN MISRALARLA ÖZELLİKLERİ ve GÜZELLİKLERİ DÜŞÜNMEK…

  Elinde alâmet, İzinde selâmet, Tek isim… Muhammed… Ne bir harf, ne kelâm Esselâm, esselâm… Necip Fazıl

NÂFİLELER NÂFİLE Mİ?

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teala şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, -benim katımda daha sevimli herhangi bir şeyle-  bana yakınlık kazanamaz. (Farzlardan sonra) Kulum bana nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben […]

ASR-I SAADETTE KARDEŞLİK ÖRNEKLERİ

Hz. Ömer (r.a) anlatıyor: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)’den umreye gitmek için izin istedim. Bana izin verdi ve “Sevgili Kardeşim!.. Dualarında bizleri unutma” dedi.[1]

TIBB-I NEBEVî ÜZERİNE

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a; sonsuz salât ü selâm Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya ve O’nun âl ve ashâbına Olsun…