İçeriğe geç
Anasayfa » 2006/4 – 4

2006/4 – 4

HAKİKATLERLE HAKK’A SEYİR

Reyhan der ki:

Bizi yaratan Allah Zülcelâl Teala ve Tekaddes Hazretlerine şanına lâyık hamd ü senalar olsun. O (c.c) benim hâlikimdir, ben de O (c.c)’nun mahlûkuyum. Ben, yaratıldığı gaye üzere yaşayan âlem-i mahlûktan biriyim.  Ben, bana bakıp beni görene beni yaratanı hatırlatırım. Beni göremeyenlere ulaşan reyhalarımla bana bu reyhayı vereni hatırlatırım, reyha alamayanlara da başkaları benimle beni yaratanı tanıtırlar.

Daha fazlasını oku »HAKİKATLERLE HAKK’A SEYİR

NESL-İ ÂTİ PROJESİ

Dergimizin I. sayısında ele almış olduğumuz ; “Sâlih İnsan Projesi”nin temelini ‘evlad terbiyesi/ çocuk ve genç eğitimi’, yani ; “Nesl-i Âti”(gelecek kuşak) eğitimi teşkil eder. Bu mevzu, Müslümanlar için olduğu gibi, gayr-ı Müslimler (Müslümanların dışında kalan dinli veya dinsizler)  için de, yani bütün insanlık için dahi hayatî ehemmiyet taşır.

Daha fazlasını oku »NESL-İ ÂTİ PROJESİ

SORU GELECEK İSE, CEVAP ÇOCUK

Hz. Musa (as.)’nın dünyaya gelişini anlatan kıssayı bilirsiniz. İlahlık iddiasındaki Firavun, bir rüya görür ve gördüğü rüyadan dolayı korkup kederlenir. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateş görmüştür. Bu ateş, Mısır’a kadar uzanıp, Firavun’un evlerini yakar. Fakat sadece Kıptîlere zarar verir; İsrailoğulları ise kurtulur. Uyanınca hemen kâhin ve müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini ister. Onlar da bu rüyayı; “İsrailoğulları içinden bir çocuk dünyaya gelecek, Mısırlıların helakına ve senin krallığının yok olmasına sebep olacak. Doğacağı zaman da iyice yaklaştı.” diye tabir ederler. Bu tabir üzerine telaşlanan Firavun, İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini verir ve bütün erkek çocukları katledilir. Öyle ki, İsrailoğulları arasında iş yapabilecek insan bulmak çok zor hale gelmiş ve Kıptîlerin ileri gelenleri Firavun’a giderek, “Eğer böyle öldürmeye devam ederseniz, ileride bizim işlerimizi yapacak kimse bulamayacağız.” demişlerdir. Ancak bu katliam Hz. Musa’nın yeryüzüne gelişine ve Firavun’un sarayında yetişmesine engel olamaz…

Daha fazlasını oku »SORU GELECEK İSE, CEVAP ÇOCUK

YAZI UÇAR SÖZ KALIR

Çocuklara kitap okutma çabasındayız. Aman, evladım kitap okuyup kültürlü olsun, okulunda birinci gelsin. Çocukla ilgilenmemek için iyi bir bahane. Modern zamanlarda insanı kendi çocuğundan uzaklaştıran mazeretlerden biri. Çocuğu meta yerine koyup adeta ondan verim/fayda bekleme anlayışı içerisinde post modern insan. Kitap okuması gereken birileri varsa onlar büyüklerdir. Çocukların ihtiyacı olan şey kitap değildir! Onlara masal anlatacak bir anne ve bir de babadır. Masal kitapları, çocuk hikâyeleri de çocuklar için yazılmamıştır. Onlar çocuklara anlatılması için büyüklerin okuması gereken kitaplardır.

Daha fazlasını oku »YAZI UÇAR SÖZ KALIR

ÖF BİLE DEME

 

‘‘ Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana-

babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.

Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa,

kendilerine ‘‘ Öf ’’ bile deme; onları azarlama; ikisine de

güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle

üzerine kanat ger ve: “ Rabbim! Küçüklüğümde onlar

beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara(öyle)

rahmet et!” diyerek dua et.[i]

Daha fazlasını oku »ÖF BİLE DEME

USLÛB-I HAYAT EN BÜYÜK CADDEYİ SEÇEBİLMEK

Anadolu’daki şehirlerimizin ufaklığından mıdır bilinmez ama her şehrin illâki bir büyük caddesi vardır. Genelde şehrin tam ortasından geçer bu yol. Ya bir kardeş şehrin ismini almıştır ya da ülkenin temel değerlerinden biri isim olmuştur caddeye. Trabzon’daki Maraş Caddesi, Maraş’taki Trabzon Caddesi ve Erzurum’daki Cumhuriyet caddesi bu kabildendir.  En geniş yoldur o. Her adımı önemlidir ve meşhurdur. Aradığınız her yer ve her şey, ya bu caddededir ya da bu caddenin tali yollarındadır. Eğer bir dükkân bu caddeden uzaklarda ise hayatiyeti yoktur. Eğer hayatiyet iddiasındaysa muhtemelen bir başka semt veya şehrin caddesindedir.

Daha fazlasını oku »USLÛB-I HAYAT EN BÜYÜK CADDEYİ SEÇEBİLMEK

DÜNYA HAYATI

Ebu Said el-Hudri (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah (sav.) şöyle buyuruyor:

“Dünya tatlıdır, yeşildir. Şüphesiz ki Allah Teâlâ, nasıl amel edeceğinize bakmak için, sizi orada halifeler yapacaktır. Dünyadan (fitnesinden) korkun ve kadınlardan da korkun. İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınlar arasından çıkmıştı.”[i]

Daha fazlasını oku »DÜNYA HAYATI