İçeriğe geç
Anasayfa » 2009/1 – 13

2009/1 – 13

CİHAD İKİ YÖNLÜDÜR: MADDİ VE MANEVİ

 

            Rabbimizin ihsanına karşı O’na borçlu olduğumuz hamd ve şükür görevlerimizi hakkı ile yerine getiremeyeceğimizin itirafı ile O’na dua eder ve O’ndan isteriz ki O’nu zatı ile hamd edenler, hâmidînler zümresi ile bizlere lütuf ve ihsanı ile bir arada cennet âleminde bulunmayı nasip etmesini tekrar tekrar tazarru ve niyaz ederiz.

Allah Zülcelalin bir kelamını ve O’nun ifade ettiği manalarını yazmak istesek mürekkep olarak denizlerin biteceğini, tekrar o kadar daha mürekkep getirecek olsak onların da biteceği, ancak o kelamın manasının ise bitmeyeceği inancı ile Allah’a hamd ü senalar etmeye gayret ederiz. Amma hamd ü şükrü hakkı ile ifa edemeyeceğimizin itirafı ile… Çünkü O hamde layıktır demenin bu sonsuz manayı, O şükre layıktır demenin de yine aynı manayı ifade ettiğini bilmeliyiz.

Daha fazlasını oku »CİHAD İKİ YÖNLÜDÜR: MADDİ VE MANEVİ

CİHAD – M. Zahid KOTKU (r.a)

Ümmetin en birinci vazifesi, peygamberinin yolunu takip etmektir. Nasıl ki, o icâb ettiğinde evini, yurdunu, vatanını terk edip hicret ettiyse, ümmetine düşen vazife de, evvelâ masiyetleri terk etmek, sonra icab ederse, dinini korumak için hicreti göze almaktır. Hâlbuki paralara ve servetlere esir olanlar için bunu yapmak pek mümkün olmaz. Çünkü ne parasını ne de mülkünü bırakabilir. Hele rahata fazla düşkün olduğu için, böyle sıkıntı ve külfetlere hiç katlanamaz. Hâlbuki cihad denilen mücadelede, baştan sona kadar sıkıntı ve meşakkat vardır.

Daha fazlasını oku »CİHAD – M. Zahid KOTKU (r.a)

CİHAD ve İZZET

Kendisini istismar edenlerden hesap soracak kavramlardan birisi, hele de son zamanlardaki istismarı düşünürsek, belki de birincisi “cihad” kelimesi ve mefhûmudur. Bazıları çeşitli dünyevî gaye ve maksatlarla mezkûr kelimenin sözlük manasından yola çıkarak; bir “çaba ve gayret” olduğunu böyle olunca da her çalışmanın cihad demek olduğunu iddia ederek, hasis menfaatleri uğruna bu mübarek kavramı hiçbir dinî endişe taşımaksızın alabildiğine sömürmekteler. Diğer taraftan ise; bazıları meselenin kitabî ve hukûkî boyutunu hiçe sayarak, “günümüzde cihad deyince şunlar şunlar akla gelir” deyip bir türlü gerçek manasını telaffuz edemiyorlar.

Daha fazlasını oku »CİHAD ve İZZET

HAYATIMIZ CİHADDIR

Cihad, ciğerlerimize hava almak gibi bir şeydir.

Bazen sıhhatimiz için hareket yaparken bilinçli olarak içimize hava aldığımız gibi cihad sohbetleri yapar, cihad üzerine kitap okuruz ama çoğunlukla farkına varmadan nefes alıp veririz ya işte asıl bizi ayakta tutan bu nefes alış-verişler olduğu gibi farkına varmadan yirmi dört saatimizi cihad içinde geçirmektir gerçek cihad.

Daha fazlasını oku »HAYATIMIZ CİHADDIR

CİHAD VE ÇEŞİTLERİ  

           Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bü­tün imkânları kullanmak” mânasındaki cehd kökünden türeyen “cihad” kelimesi, genel olarak nefisle mücadele, İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamında kullanılır.

Tasavvufta nefs-i emmâre ile mücahede manasında kullanılan “cihad” sözü, Kur’ân-ı Kerîm’de isim olarak dört, fiil şeklinde yirmi dört yerde geçmektedir; “cihad eden” anlamındaki “mücahid” ise iki âyette zik­redilmiştir.

Daha fazlasını oku »CİHAD VE ÇEŞİTLERİ  

CİHAD BİR TİCARETTİR

              “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, cennet kesinlikle kendilerinin olması pahasına satın aldı. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürüleceklerdir. Bu, Tevrat’ta da, İncil’de de, Kur’an’da da Allah’ın söz verdiği bir vaadidir. Allah’tan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur.” (Tevbe, 9/111)

Daha fazlasını oku »CİHAD BİR TİCARETTİR

İZZET VE SAÂDET ŞİÂRIMIZ ŞEHÂDET

Allah’ı can u gönülden sevmek, Allah ve Rasûlü tarafından sevilmek âciz bir kul için ne büyük bir bahtiyarlıktır…

Mü’minin en büyük arzusu; Rabbi’nin onu sevmesi ve kendisine “kulum!” diye hitap edip rızasına erdirmesidir. Bu sevgi, Allah’ın sözü/Kur’an en üstün olsun diye çalışmak ve Allah’ın Rasûlü Aleyhisselam Efendimiz’e uymak sayesinde kazanılan bir sevgidir.

Daha fazlasını oku »İZZET VE SAÂDET ŞİÂRIMIZ ŞEHÂDET

“EN FAZİLETLİ OLMAK” YOLU CİHAD

“Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır.”

Hadis-i Şerif

            İnsanoğlunu, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği; hiç şüphesiz akıl ve irade kabiliyetleri ile mücehhez kılınmış olmasıdır. Sahip olduğu bu vasıflarıyla nebatat ve hayvanattan ayrılan insan; bu kabiliyetlerini hayırlı fiiller ortaya koyacak şekilde harekete geçirebildiği nisbette de hemcinsi olan diğer insanlar arasında temayüz eder ve Rabbi katında aklın ihata edemeyeceği kadar yüksek mertebelere nâil olur.

Daha fazlasını oku »“EN FAZİLETLİ OLMAK” YOLU CİHAD

CİHAD

             “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kuran’da) size “Müslümanlar” adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır.”[1]

Daha fazlasını oku »CİHAD