İçeriğe geç
Anasayfa » 2013/2 - 30

2013/2 – 30

İTİKÂDÎ VE AMELÎ BİRLİKTELİK

Ehl-i sünnet itikâdı, amelde de Hanefî mezhebi, bizim millet olarak mütecânis, kaynaşmış, birbirine yardım eden bir topluluk olmamızın ana faktörlerinden birisidir. Bu sebeple, temel inancımızdaki birlik ve pratikte bir oluşumuz sebebiyle tarih boyunca nice musibetler karşısında yine varlığımızı devam ettirebilmişiz. Mesela bakın, Yıldırım Bayezid zamanında biliyorsunuz Timur ile karşı karşıya geldi, iki müslüman devlet adamı Ankara’da savaştılar ve Timur Anadolu’yu yok etti, harab etti, Osmanlıları ezdi geçti. Buna rağmen, darmadağın olmamıza rağmen halkımızdaki itikâd birliği (ehl-i sünnet inancı) ile amelî birliktelik (Hanefî mezhebi) ile yine dirilmişiz, hemen toparlanmışız ve az bir müddet sonra İstanbul’u fethetmişiz. Tâ Avrupalara kadar gitmişiz ve oralara da bu inancı götürmüşüz. Dinimizin esaslarını oralarda da yaymaya çalışmışız. En önde İslâm bayrağını götürmüşüz.

Daha fazlasını oku »İTİKÂDÎ VE AMELÎ BİRLİKTELİK

FIKIH DİN Mİ?

  1. Konunun Çerçevesi

İslâmî ilimlerin tahsîlinde gelenek, onun ehil üstâzından alınmasıdır. Bunda feyiz ve bereket olduğu bilinmektedir. Çünkü hoca, sadece kuru ilim vermez. İrşâd, îkâz ve tevcîhleriyle, örnek söz ve amelleriyle talebesine saygı, edeb, ihlâs, takvâ ve ilmi ile âmil olmak gibi güzellikler de kazandırır. Bu gelenekteki icâzet usûlü, talebenin sanki bütün bu güzelliklere sahip olduğunun belgesi gibidir. Bir üstâd terbiyesinde yetişmeyenlerin, özellikle ilmî değerlendirmelerde i’tidâl ve insâfı koruyamadıkları, ifrât veya tefrîte düşerek sert, keskin ve kırıcı olabildikleri görülmüştür.

Daha fazlasını oku »FIKIH DİN Mİ?

EHL-İ SÜNNET NE DEMEKTİR?

Sünnet, yol demektir. Buradaki sünnetten maksad ise, Rasûlullah (sav)’in sünnetidir. Peygamberimizin sünneti: sözleri, fiilleri ve sahâbenin yapıp da Efendimizin sukût ile yahut  râzı olduğuna dâir bir tavırla tasvîb ettiği takrîrleridir. Sünnet ehli, dediğimiz zaman da Peygamberimizin sünnetine tâbî olan ve benimseyen kimse demektir. Ehl-i Sünnet olanlar, Kur’ân-ı Kerîm’i, Peygamber Efendimiz’in sünnetini ve sahâbenin icmâını kabul edenlerdir. Böylece Ehl-i Sünnet ve Cemâat olanlar demek olur.

Daha fazlasını oku »EHL-İ SÜNNET NE DEMEKTİR?