İçeriğe geç
Anasayfa » 2012/3 - 27

2012/3 – 27

EN FAZİLETLİ EN KIYMETLİ İBADET

Allah Zülcelâl ve’l Kemal Hazretlerine celâline ve kemâline lâyık hamd ü senâlar olsun ki; yarattığı varlıklar içerisinde insanoğlunu en güzel şekilde yaratarak onu akıl nimeti ile şereflendirmiştir.

Allah Teâlâ Hazretleri insanoğlunu akıl nimeti ile şereflendirdikten sonra kendisine muhatap kabul edip ona iyilikleri emir buyurmuş, kötülükleri de nehy etmiştir.

Daha fazlasını oku »EN FAZİLETLİ EN KIYMETLİ İBADET

İZZETE GÖTÜREN YOL EMİR Bİ’L-MARÛF NEHİY ANİ’L-MÜNKER

Doğru ve güzel olanı emir (yerine göre tavsiye), yanlış ve kötüyü  bertaraf ve uzaklaştırma yani nehy (yerine göre sakındırma). Tarif ve kısaca izahı bu. Ancak “Marûf” ve “Münker” in neler olduğunun kararını kim verecek? Tabiî ki; Rabbimiz verecek. Eğer bu karar insana bırakılacak olursa; iş içerisinden çıkılmaz bir hâl alır.

Daha fazlasını oku »İZZETE GÖTÜREN YOL EMİR Bİ’L-MARÛF NEHİY ANİ’L-MÜNKER

MÜSLÜMANIN İSLÂMÎ HAYAT YOLCULUĞU

Âli İmrân Sûresi’nin 102. ayet-i kerimesinde Cenâb-ı Hakk mü’min kullarına hitaben şöyle buyuruyor:

“Ey mü’minler! Allah’a karşı gelmekten sakının, kendisinden nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının, bir yandan korkuyoruz deyip de bir yandan karşı çıkmayın, yasaklarını da işlemeyin, bu şekilde bir hayat içinde devam edin ve tam bir müslüman olmak sıfatından başka bir şey üzerinde vefat etmeyin.”

Daha fazlasını oku »MÜSLÜMANIN İSLÂMÎ HAYAT YOLCULUĞU

EMR BİL MA’RUF ve NEHY ANİL MÜNKER İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

 1. ÇOK ÖNEMLİ: Müslüman, önce kendi nefsine ma’rufla emr edecek, onu münkerden nehy edecektir. Nazariyatı bırakalım, hemen somut örnekler verelim: Sabah ezanları okunmaya başladı, Müslüman gece geç yatmış, uykusunu alamamış, günahkâr ve âsi nefs-i emmâresi namaz kılmak istemiyor, bir miktar daha uyumak istiyor… Vicdanlı, şuurlu, uyanık, Allah’tan korkan Müslüman tembel ve günahkâr nefsine “Yooo seher vakti öyle yatmak yok, kalk bakalım abdest al, namaza hazırlan…” diyecektir. Emir bu kadarla da bitmeyecektir. Giyinecek, yakındaki bir camiye gidip namazı cemaatle kılacaktır.

Daha fazlasını oku »EMR BİL MA’RUF ve NEHY ANİL MÜNKER İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

İYİLİĞİ EMRETME GÖREVİ

Arapça’da “bilmek, tanımak, düşüne­rek kavramak” anlamındaki ‘irfan kö­künden gelen “ma’ruf”,  sözlükte “bilinen, tanınan, benimsenen şey” mânasına gelir. “Bir şeyi bilmemek, bir şey zor ve sı­kıntılı olmak” gibi anlamlar taşıyan “münker” ise marufun zıddı olup tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı duyulan şey” demektir. Buna göre iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki tüm faaliyetler için dinî, ahlâkî ve hukuki bir tabir olan “emr bi’l-maruf nehy ani’l-münker” ifadesi kullanılır.

Daha fazlasını oku »İYİLİĞİ EMRETME GÖREVİ

AİLE İÇİNDE EMR Bİ’L-MA’RUF VE NEHY ANİ’L-MÜNKER

Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz, ya da, Allah, yakında umûmi bir bela verir. O zaman dua edersiniz, fakat duanız kabul olmaz.”[1]

İçlerinde kötülükler işlenen bir toplum, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde seyirci kalır, müdahale etmezse, Allah’ın hepsini saran umûmi bir bela göndermesi yakındır.[2]

Daha fazlasını oku »AİLE İÇİNDE EMR Bİ’L-MA’RUF VE NEHY ANİ’L-MÜNKER