REVH-İ REYHAN

Allah Zülcelâl, bizleri kendisine lisan-ı hak’la şükredenlerden kabul eylesin. Bizleri Hakk lisanı ile Habib’ine, onun âline ve ashabına ezelden ebede doğru salât ve selâm getirenlerden kabul eylesin. Elhamdülillah, Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ (cc.) Hazretleri yine Reyhan’da buluşmayı, yaz baharında Reyhanla baş başa kalmayı bizlere nasip buyurdu. Dergimize Reyhan ismini verirken, Reyhan’ın sayfalarında Hakk lisanından […]

ŞAHSİYYET ve İZZET

                Bugün, “kimlik” kelimesiyle ifade edilen “şahsiyet”i, milli kültür oluşturur. Milli kültürün ise, temel taşı DİN’dir. Doğrular, yanlışlar, ahlâkîler ve gayr-ı ahlâkîler hepsi din kaynaklıdır. Örf ve âdetler, telakkiler, tarih şuuru ve cümlesinin; geriye doğru uzanıldığında o milletin dinine istinad ettiği bilinen bir gerçektir. Zira ilk insan hemen […]

ŞAHSİYETLİ MÜSLÜMAN

Her insan altı milyar insanın şahsiyetini kendinde taşır. Dilerse şeytana pabucu ters giydirir. Dilerse meleklerin secde edeceği makama erişir. Hiçbir şey yıkıcılık ve yırtıcılıkta ona ulaşamadığı gibi hiçbir şey yapıcılıkta da ona ulaşamaz. Bizi insan yapan da işte bu özelliklerimizdir. Yıkıcılık özelliğimiz olmasa zalimlerin saltanatını nasıl yıkarız? Yapıcılık özelliğimiz olmasa kırık kalpleri nasıl yaparız?

MÜSLÜMAN ŞAHSİYETTE DENGE

İnsan maddî ve manevî yönüyle var olan, ruh ve beden bütünlüğü içinde kendi kişiliğini tanımak ve geliştirmekle sorumlu bir varlıktır. Bu iki unsur arasında meydana gelecek çatışmalar, ancak dengeyi sağlamakla izale edilebilir. Ruh ve beden arasındaki uyum, ancak insanî dürtülerin aşırıya kaçmadan tatminiyle mümkün olur.

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ -3-

sayıdan devam… b- Tarih: Müdâfaa edilecek görüşün târihten çıkarılacak kıymet hükümleriyle desteklenebilmesi ve adeta müşahhas bir hâle getirilebilmesi için “tarih ilmi”ne ihtiyaç vardır. Esasen yeni bir içtimaî görüş getiren her düşünce, tarihi kendine göre tefsir etmiş, kendi zuhurunun haklı sebeplerini tarihten çıkarmaya çalışmıştır. Bu da yeni bir görüş ortaya koymak isteyen hemen herkesin başvurduğu bir […]

USLÛB-I HAYAT

CENNETE ŞİMDİ GİR İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri tek bir gaye için çalışmaktadır. İyisi kötüsü, dindarı dinsizi, yetmiş iki milleti söz birliği etmişçesine bu gaye peşinde hayatlarını harcar ve bitirirler. Dünya tarihi boyunca yazılan tüm kitaplar, yapılan bütün savaşlar, dökülen bütün kanlar, sarf edilen bütün paralar, zamanlar ve gayretler bu nihai gayenin gerçekleşmesi içindi. İnsanları, kendisine […]

HÜSEYİN ARSLAN HOCAEFENDİ İLE İLİM ÜZERİNE… (Mülâkat)

Efendim bu tür sohbetlerimizde umumiyetle mülakat yaptığımız zatın kendilerinden başlıyoruz. Eğer lütfederseniz doğup yetiştiğiniz günleri dinleyerek başlayalım… Elhamdülillahi Rabbi’l Âlemin. Vel akıbetü lilmüttagin ve efdalü’s salati ve etemmü’t teslim ala Seyyidina ve Senedena Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Evvela, Allah hayırlı niyetlerinizde, hayırlı işlerinizde muvaffakiyetler versin. Vilayetim ve doğum yerim Çankırı. Büyük köyü. […]

SEVGİ… KİM İÇİN!

İslam ahlakında sevgi, Allah’ı sevmek ve Allah (cc.) için sevmektir. Allah’ı sevmek, Yüce Yaratıcıyı sevilmeye layık olduğu ve bizleri severek yarattığı için sevmektir. O yüce varlığın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle rızasını kazanarak O’na kendimizi sevdirmektir. Hiç şüphesiz gerçek sevgi Allah (cc.) sevgisidir. Çünkü asıl varlık ve varlık sebebi O’dur. Bütün iyilikler ve ikramların […]

DÜNYA HAYATI

  “Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp (rengârenk) süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahipleri olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya bir gündüz ona emrimiz (afetimiz) gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş […]

SEVGİ VE RAHMET ELÇİSİ’NİN YOLUNDAYIZ

O (sav.) Sevgi Peygamberiydi Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav.), rahmet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i son derece canlı ve dinamik bir şekilde hayata taşımıştı. O’nun hayatı; Kur’an’ın canlı tefsiri, en güzel yorumu ve mükemmel uygulaması idi. Rahmet mesajını en güzel şekilde sunmuştu Allah Rasûlü… İlahî rahmetin tecellileri olan Kur’an ölçülerini büyük […]