DÜNYA ve DÜNYALIKLARIN SEVGİSİNDEN TEVBE

“İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır”1 “İnsanoğlu; aşırı zâlimdir ve çok câhildir”2

ALLAH’IN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE ÜLFET… MUHABBET… ÜNSİYET

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Biiznillahi Teâlâ… Allah Zülcelal Hazretlerine sonsuz şükürlerimizi ifade ettikten sonra; dergimizin bu sayısında konuyu “Müslümanlar arasında ülfet ve kardeşlik” olarak seçen kardeşlerime de teşekkür ederim.

YENİDEN İMANA DOĞRU

Milletimizin, dünya müslümanlarının imanı zayıflamış, anlayamadığımız bir tesirle ahlakı bozulmuş, bayağılaşmıştır…

“BENİM İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER NEREDE?”

Müslümanlar arasındaki irtibatın, kardeşliğin esası; imanlı gönüller arasındaki muhabbetin devamı meselesidir. Sevgi meselesine nereden başlayacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Bu mevzuu mukaddes bir esasa bağlamadan hiç bir şey olmaz. Böyle bir sevgiyi Ashab-ı Kiram Efendilerimizde görürüz. Onlar mukaddes olan sevgiyi esas kabul ettikleri içindir ki; Allah Teâla da onları her işlerinde muvakkaf kılmıştır.

EY ALLAH’IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ

İslamiyetin en büyük gayelerinden biri bütün mü’minlerin gönüllerini birleştirmek, onları uzlaştırmak, hepsini tek bir vücut haline getirmektir. Keza, bütün mü’minler arasında hak ve adaleti gerçekleştirmek ve hak mefhumunu (kavramını) daima ayakta tutmaktır. İnsanlar arasında daima hak ve hakikatin, adaletin egemen olmasını sağlamak, onları güçlü kılmaktır. Allah Teâlâ’ya düşmanlık edenlere karşı mü’minlerin galip olmalarını ve kendilerine […]

AİLE ve AKRABALIK

Aralarında, neseb, süt veya evlilikten doğan bir yakınlık bulunan insanlara “akraba” denir. Akraba ismi, Arapça’da yakın anlamına gelen “karîb” kelimesinin çoğuludur.

SILA-İ RAHMİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

Son birkaç asırdır yeryüzünde çile çeken, eziyet gören, mahrum bırakılan insanlara baktığımızda bunların çoğunun Müslümanlar olduğunu görürüz. Biz Müslümanların yaşadığı topraklar fitnelerin, kargaşaların, zulümlerin merkezleri konumundadır. Bitmez tükenmez kargaşalar, kin ve nefret dolu iç savaşlar, asırlar süren sömürülmeler daha çok Müslümanların üzerinde dönüp durur. Bir türlü belimizi doğrultamayız. Giriştiğimiz bütün işleri elimize yüzümüze bulaştırırız. Malımız […]

İSLÂM KARDEŞLİĞİNİN DEVAMI ve KEMÂLİ

İnsanlar arasında çeşitli kardeşlikler vardır. Din kardeşliği, ana-baba kardeşliği, iş kardeşliği, memleket kardeşliği, yol kardeşliği ve insan kardeşliği bunlardan bazılarıdır.

KARDEŞLİĞİMİZİN ÂFÂKI

Allah’a imanımız sayesinde kardeş olmamız büyük bir nimettir. Bu kardeşliğimizin temel dayanağı da imanımız, akidemizdir. Kardeşliğimizin yörüngesi ‘Allah için sevmek’tir.’ Allah için sevmek ise iman bağlarının en güçlüsüdür. İnsanın edinebileceği en mühim kardeşlik değeri, en güçlü bağ ‘Allah için ve Allah yolunda’ olan bağdır.

İSLÂM’DA UHUVVET (İslâm Kardeşliği)

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de mü’minleri kardeş olarak ilan etmiştir. “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki; esirgenesiniz.”[1] Rasûlullah (s.a.v) da, “…Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”[2] emrinde bulunmuştur. Mü’minleri kardeş ilan eden Allah Teâlâ, kardeş olmalarını emredense Rasûlullah (s.a.v)’tır.