İçeriğe geç
Anasayfa » 2014/2 - 34

2014/2 – 34

ESAS DÜŞMANIN KİM OLDUĞU

Rasulullah Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar:

Senin düşmanın o değildir ki; sen onu öldürürsen, sen onu öldürürsen, senin için nur olur, şayet o seni öldürürse cennete girersin (yani, kendileriyle harp ettiğiniz düşman, düşman değildir.)  Velâkin senin için en zorlu düşman, senin sulbünden çıkan evlâdındır. Sonra (ikinci olarak) kendi elinin kazandığı mallarındır.

Daha fazlasını oku »ESAS DÜŞMANIN KİM OLDUĞU

SEVGİDE İLÂHÎ EMİRLERİ TERCİH ETMEK

Kur’ân-ı Kerîm’in birinci hedefi,  tevhid inancı ve Allah’ı her şeyden daha çok sevmektir. O’nu sevmek demek O’nun tüm emir-yasaklarını başkalarının emir ve yasaklarına tercih etmek demektir.  Aynı durum Peygamber sevgisi için de vardır.  Bu sevgiye “aklî sevgi” denir.  Tabii ki mü’min Allah’ı tanıdıkça ve O’nun nimetlerinin farkına vardıkça hissî anlamda da Allah sevgisine erer. Aynı şekilde hidayet rehberi olan Peygamberimizin rehberliğinden istifade etme oranında da Hz. Muhammed’i hissi sevgi ile de sevecektir.

Daha fazlasını oku »SEVGİDE İLÂHÎ EMİRLERİ TERCİH ETMEK

MÜ’MİNLER MUHABBETİ SÂLİHLER SOHBETİ – Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI

Malûmunuz olsun ki; cihan, bir muhabbet mektebidir. Kâinatta en açık tezahür, muhabbet cereyanlarıdır. Zerresinden küresine kadar varlıklar muhabbet ve cazibe akışlarıyla doludur. Hayat, muhabbet ga­yesiyle açılmış bir imtihan salonudur. Bu cihetle muhabbet, hilkatin en bol sermayesi; yaşayanların en tatlı gıdası ve pek asîl duygusudur.

Daha fazlasını oku »MÜ’MİNLER MUHABBETİ SÂLİHLER SOHBETİ – Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI

MAHŞERDE HERKES DÜNYADA TERCİH ETTİĞİ KİMSELERLE OLACAK

Allah (c.c) insanoğlunu akıl, irade, göz, kulak ve daha nice nimetlerle şereflendirdi. Sonra da en büyük nimet olarak gönderdiği kitap ve peygamberler vasıtasıyla ona hidayet yolunu gösterdi. Kimi insanlar peygamberi önder (imam), ilahi kitapları da rehber edinmek suretiyle Allah’ın gösterdiği bu hidayet yolunu seçtiler. Kimileri de küfrün fikir babalarını, elebaşlarını, kodamanlarını imam (önder) edinmek suretiyle sapıklık ve dalalet yolunu seçtiler. İşte böylece Allah (c.c) hidayetini isteyenlere hidayet yolunu sapıklık ve dalalet yolunu isteyenlere de dalalet yolunu açmış ve onları saptırmıştır. Demek oluyor ki herkesin bu dünyaya gelişi bir manada imamını ve rehberini seçmek içindir. Eğer kişi küfür ve küfrün ele başlarını, kodamanlarını imam olarak seçmişse ebedi felaketini ve eğer peygamberleri, tevhid dinini, Allah’ın kitabını ve peygamber varisi ulamayı imam olarak seçmişse ebedi saadetini hazırlamış olur.

Daha fazlasını oku »MAHŞERDE HERKES DÜNYADA TERCİH ETTİĞİ KİMSELERLE OLACAK