ÜMMETE VASİYET*

Hayyü’l Bâkî, lem yezel velâ yezâl olan Allah Zülcelâl ve’l Kemâl, Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine, celâl-ı zâtına, kemal sıfatlarına lâyık hamd u senâlar ve sonsuz şükürler olsun ki; bizlere hayat nimetini ihsan buyurup hidayet-i ilahisiyle bir araya gelme imkânını nasib ve müyesser eyledi.

KENDİ DİLİNDEN AHMED YAŞAR HOCAEFENDİ’NİN HAYAT HİKÂYESİ*

1934 tarihinde Of’un Ballıca (Melinos) köyünde, ailenin tek erkek evladı olarak dünyaya geldim. Babamın ismi Hüseyin, annem ise Elmas Hanım. Dördü kız olmak üzere beş kardeştik.

BİR RAHMET VESİLESİ “CEMAAT” (Mülâkat)

Prof. Dr. Cevat AKŞİT ile…  Muhterem Hocam, cami cemaatinin öneminden, cemaatle namaza devam etmenin hikmetlerinden, faydalarından bahsedebilir misiniz?

İSLAM’DA CEMAAT

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn.

LİDERE İTAATTE ÖLÇÜ

Selimiye camiinin meydana gelmesi için binlerce taşın birbirine bağlanması gerekir.

CEMAAT ŞUURU YA DA MANEVÎ DEĞERLER BİRLİĞİ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.” Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki: “Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir”.[1]

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ VE SONRAKİ NESİLLERE AKTARILMASINDA CEMAATLER

           Cemaat Ve Vakıf Müslümanların din kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları birlik ve beraberliklere cemaat diyoruz. İslâm dininde cemaat halinde ibadet teşvik edilmiş, hatta bazı ibadetler için cemaat şart koşulmuştur. Sahihayn’da anlatıldığına göre Allah Teâlâ, kendisini anıp zikretme amacıyla bir araya gelmiş bir topluluğun hepsini affettiğini meleklerine […]

KUR’AN’IN, MÜ’MİNLERİ SAKINDIRDIĞI TOPLULUKLAR/CEMÂATLER

İbn Haldun; “İnsan tabiatı gereği medenîdir” der. Yani insan toplumla beraber kaim olan bir varlıktır. Hal böyleyken, içinde yaşadığı toplumun, insanın davranışları üzerinde müspet veya menfi olarak doğrudan etkili olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu olguya matuf olarak, insanı yaratan ve onun fıtratını en iyi bir şekilde bilen[1] Rabbimiz Allah (c.c) Kur’an’ı Kerim’de insanı sîreten […]

CEMAAT OLGUSU VE SOSYAL MEDYA MECRALARI VE GENÇLİK

Karadeniz köylerinden birinde bir Mürşid-i Kamil’e müntesip olan ve ihvanıyla, hocaefendisiyle birlikte olmaya gayret eden biri, uzun bir süre cemaate devam edemeyip ara vermiş. O süre zarfında mürşidinin yanına da uğramamış. Bir gün yolu mürşidinin köyüne ve evine yakın düştüğünde, biraz zorlanarak da olsa mürşidine uğramış. Mürşit, müridini evine buyur etmiş, yanmakta olan ocağın başında […]

YERİN ALTI MI, ÜSTÜ MÜ DAHA HAYIRLIDIR?

İnsanın fıtratında taşıdığı ilâhî lütuflardan birisi de onun kendi başına hayatını idame ettiremeyeceği hakikatidir. Bunun tabiî bir sonucu olarak muhtaç bir varlık olduğunu çok iyi bilir insan. Ya da biraz daha kayıtlı bir ifade ile söylersek, kendisini farklı bir yerde konumlandırmayarak dünyada “insan” olarak kalmaya niyetli olanlar için bu böyledir. Giydiklerimizi, yediklerimizi, evlerimizi ve bizi […]