İçeriğe geç
Anasayfa » 2010/1 - 17

2010/1 – 17

MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK ZEKÂT

Allah Zülcelâl ve’l-kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine, celâl zâtına, kemâl sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar olsun.

Husûsen, Hicrî yılbaşımız olan 1 Muharrem’e kavuşmak için bizlere hayat nimetini ihsan buyurup, bir Muharrem ayını daha yaşama fırsatı verdiği ve bu yazıyı yazma imkânını bahşettiği için de O’na sonsuz hamd ü senâlar etmekteyiz.

Daha fazlasını oku »MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK ZEKÂT

İNFAK VE CÖMERTLİK

Bu yazıda, Allah’ın hoşnutluğunu elde etme üzere kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması demek olan “infak” ile eldeki imkânları meşru ölçüler içinde, gönüllü olarak ve karşılık beklemeden başkalarının yararına sunmak diye tarif edebileceğimiz “cömertlik” kavramları üzerinde durmak istiyorum.

Daha fazlasını oku »İNFAK VE CÖMERTLİK

KARARMAMAK, KURUMAMAK, TÜKENMEMEK İÇİN VERMEK

Zekâtın kelime manası; artmak ve temizlemektir. Verenin malı artar ve temizlenir.

Gül, cömertçe koku vermeseydi neslini devam ettiremez, artamazdı. İnsanlar onu bahçelerinin süsü yapmazlardı. Çiçek arıya aşkla bal vermeseydi çiçek döllenemez ve neslini devam ettiremezdi. Anne kendi özünü bembeyaz süte dönüştürüp yavrusuna vermeseydi çoğalamazdı. Erik ağacı hoş kokulu çiçeğini ve meyvesini vermeseydi ocakta yanarak bir anda tükenirdi.

Daha fazlasını oku »KARARMAMAK, KURUMAMAK, TÜKENMEMEK İÇİN VERMEK

MEDENİYETİN SON NOKTASI: SADAKA TAŞLARI

     Gece kendi açlığını unutup, çocuklarının midesinden gelen sesler sebebiyle uykusu kaçan, yatağın içinde habire dönüp duran baba, artık dayanamayıp kalkar ve üstünü giyer. Derdini kimseye açamayan bu adam, ev halkına sezdirmeden dışarı çıkar. Doğancılar yokuşundan Üsküdar çarşıya iner, Koca Mimar Sinan’ın yaptığı hamamın karşısında Gülfem Hatun Camii’ne varır. Cami avlusunun kuytu bir köşesinde bulunan bir buçuk iki metre uzunluğundaki taşın üzerindeki çukura elini atar ve orada bulunan paralardan o günkü ihtiyacı kadarını ayırır. Kalanını, kendisi gibi ihtiyacı olanları düşünme terbiyesi icabı, çukura geri koyar. Geçtiği yolları tekrar kat ederek ama bu sefer yüzünde tebessüm ve kalbinde meçhul sadakacıya minnet duygularıyla evine geri döner.

Daha fazlasını oku »MEDENİYETİN SON NOKTASI: SADAKA TAŞLARI

Perdeleri Kaldıran İMAN

Beyhakî’nin Şuabu’l-İman adlı eserinde 10106. hadis olarak rivayet ettiği bir haber, bugün ‘nasıl bir mü’min, hangi iman?’ sorularının nasıl cevaplandırılması gerektiğine ışık tutmaktadır. Ashabı kiramın dillere destan olan tutumlarını ve iman etrafındaki fedakârlıklarını kuru bir imrenme ile geçiştirme düzeyindeki özentimizin işe yaramayacağını anlama zamanı gelmiş olmalıdır. Aynı cenneti paylaşmayı umduğumuz ilk mü’min neslin iman anlayışı ile bizim iman anlayışımız arasında oluşan açının mesafesi gitgide büyümektedir. Daha da önemlisi, neredeyse onların iman ve fedakârlık anlayışını aşırı gören, geldiği noktayı takdir edilmesi gereken bir keşif gibi telakki eden anlayış köklerini derinleştirmektedir. İlk neslin, gelecek bütün nesiller için ideal örnek olduğu, onların açtığı yolun makbul olduğu gerçeği göz ardı edilerek alınacak yolun sonunda belki nefislerimizin tatmin edileceği bir mesafe kat edilmiş olabilir ama Allah’ın rızasının onların anlayışına daha yakın olduğu bir gerçektir.

Daha fazlasını oku »Perdeleri Kaldıran İMAN

MÜMİN’İN HAYATINI ÇEPEÇEVRE KUŞATAN VE UHREVİ HAYATINI TANZİM EDEN BİR HADİS-İ ŞERİF

Allah Teala’ya sonsuz hamd u senâlar olsun ki; bizleri insan olarak yarattı. Bunun da ötesinde insanî kimliğimizi koruyabilmemiz için bizi İman ve İslam nimeti ile şereflendirdi ve bizleri kendine kul eyledi. Hiç şüphesiz Allah’a gerçek manada kul olmak, onun sevgi ve muhabbetini kazanmak ancak İman ve İslam nimeti ile mümkündür. O halde sadece mü’min olarak değil müslüman olarak da yaşayıp bu şekilde ölebilmek için bütün cehd ü gayretimizi ortaya koymak suretiyle imkânlarımızı zorlamalıyız ki; Allah Teala tarafından sevildiğimizi bilelim.

Daha fazlasını oku »MÜMİN’İN HAYATINI ÇEPEÇEVRE KUŞATAN VE UHREVİ HAYATINI TANZİM EDEN BİR HADİS-İ ŞERİF

EN KÂRLI ALIŞVERİŞ

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor. “Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alış-verişinizden dolayı, sevinin. İşte bu, gerçekten büyük kurtuluştur.”[1]

Daha fazlasını oku »EN KÂRLI ALIŞVERİŞ