KÂMİL İNSAN OLMA YARIŞI*

Allah Zülcelâl ve’l-Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne Celâl Zâtına, Kemâl Sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar, şükürler olsun ki bizlere en büyük nimet olan iman nimetinden sonra sağlık-sıhhat ve afiyet nimetlerini de nasip ve müyesser buyurmuştur.

İYİ BİR İNSAN TANIDINIZ MI?

Tanıdıklarımız arasından “İyi insan” diyebileceğimiz üç kişiyi seçmemiz istense. Ardından da şöyle bir soruya muhatap olsak: Bu üç ismi tercih etmenize sebep olan beş özelliği yazar mısınız? İsterseniz bir deneyelim…

HUZURLU AİLE OLABİLMEMİZ İÇİN

Evlenecek gençler önce en az 15 günlük eğitimden geçmeliler. O eğitimde, aile uzmanları, doktorlar, İslam âlimleri, sosyologlar, psikologlar bulunmalı, derslere girmeliler.

BULDUK BİLEMEDİK BİLDİK BULAMADIK – (Mülâkat: Ahmet Turan ARSLAN*)

Mülâkat: Ahmet ER – Ahmet ÇİNAR Muhterem Hocam, uygun görürseniz sohbetimize çocukluk günlerinizden başlayalım. İmkânlarınızdan, yaşadığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz?

ÖLÜM İLE BAŞLAYAN YEPYENİ BİR HAYAT

Önceki sayılarımızda âyet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve aklî deliller ışığında kabir azabının hak oluşunu izah etmeye çalıştık. Bunlarla birlikte buna dair icma vardır. Bu yazımızın konusu da bu konudan müteşekkildir.

HISIM VE AKRABA İLE NASIL KONUŞMALI?

1 – Konunun Çerçevesi Rabbimiz, bir taraftan akraba bağlarını pekiştirmemizi emrederken diğer taraftan kadın-erkek arasındaki mesafeyi aşındırıp harama yol açacak davranışlarda bulunmamızı da şiddetle yasaklamaktadır. Bazıları bu iki ilâhî hükmü, olması gereken yere koyamamakta ve nerede nasıl davranacağını kestirememekte, ya ifrata ya da tefrite düşmektedir. Bu cümleden olmak üzere mesela amca, dayı, hala ve teyze […]

RECEBÜ’L-FERD* – Tâhiru’l-Mevlevî

Neşre Hazırlayan: Abdüssettar Elif İçinde bulunduğumuz mübârek ayın ismi olan Receb esâsen bir nesneden bilmekleyüp korkmak ve utanmak ve bir kimseden heybetlenip yani gözüne pek büyük ve mühîb görünmekle ona ta‘zîm ve tebcîl eylemek mânâsınadır. Ve Receb eşheru isnâ aşereden şehr-i maruf ismidir ki mânâ-yı mezbûrdan me’hûzdur. Zira cahiliyette ona pek tazim ederlerdi.

ALLÂH TEÂLÂ KUR’ÂN-I KERÎM’İ BİZE NASIL TANITIYOR?

Diller, Allah Teâlâ Hazretleri’nin yüce kudretinin en büyük delillerindendir. Milyarlarca insan, Allah’ın lütfettiği konuşma kabiliyeti vesilesiyle birbiriyle anlaşabilmekte, sevincini, hüznünü, ihtiyaçlarını bu yolla ifade edebilmektedir. İnsanlık, sahip olduğu medeniyet ve kültürü bir sonraki nesle dil vasıtasıyla aktarmaktadır. Tek başlarına anlamsız harfler bir araya gelerek anlamlı kelimeleri, kelimeler ise kuralına uygun bir şekilde bir araya geldiğinde […]

MAKEDONYA’DA ECDADIN İZLERİ

Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan Balkan turuna Kosova’nın başkenti Priştine’den başlıyoruz. Oradan Kosova’nın Prizren şehrine, ardından da Makedonya’ya geçiyoruz.

DÜŞMANLA KARŞI KARŞIYA GELMEYİ TEMENNİ ETMEYİNİZ – Babanzâde Ahmed Naîm

Neşre Hazırlayan: Abdulmelik Zaîm [arabic-font]لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ مِنْهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ وَنَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ، وَإِنَّمَا تَفْشَلُهُمْ أَنْتَ ثُمَّ الْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوسًا فَإِذَا غَشُوكُمْ فَانْهَضُوا وَكَبِّرُوا[/arabic-font] Bu hadis-i şerîf, Hâkim’in Müstedrek’inde mezkûr olan ehâdîs-i şerîfedendir. Râvîsi Hazret-i Câbir radiyallâhu anhdır.