NÛR-İ MUHAMMEDİYYE

Rahman ve Rahim Allah (c.c)’ın adıyla Hamd ü senalar cemaliyeti ile zahir, celaliyeti ile galip, rububiyeti ile zahiren ve batınen kendi varlığından başka varlıkları terbiye etmeye muktedir olan Allah Zülcelâl üzerine olsun. Varlıkları terbiye etmeye muktedir olan O’ndan başka bir Rabb olmadığı gibi, O’nun yapmış ve yapacak olduklarını da O’ndan başka yapacak bir varlık olmadığını […]

ŞUURLU BİR MÜSLÜMANIN ALAMAAT-I FAİKA VE FARIKALARI (ÜSTÜN VE AYIRICI İŞARETLERİ)

            Şuur: Lügatta: Anlamak, idrak etmek, hissetmek, farkına varmak, sezmek … gibi manalara gelir. (Mu’cemü’ el-Lüga) Müfessirlere göre, “şuur” kelimesinin manası çok geniş ve derindir. (Bkz. Elmalılı Tefsiri cilt:1 sayfa:223)

ŞUURLU MÜSLÜMAN

Sanki müslümanın şuursuzu da olurmuş gibi, mecmuamızın bu sayısı, “Şuurlu Müslüman”ı ana konu edinmiş. Bizim de bu mevzuda yazı yazmamız talep edilince, ister istemez bu netâmeli bahse girmiş olduk. Bir Müslüman için her hususta ilk müracaat kaynağı olan, Kur’an-ı Kerîm’e baktığımızda; insanoğlunun “şuur” meselesindeki za’f ve ihmali gerçeği ile karşılaşırız.[1] Demek oluyor ki Müslüman, şuur […]

ŞUUR

Arapça’da sevgilinin zülfünün bir teline şa’r denir. Ş harfinin önüne a harfi getirirseniz zülfünün teli olur. İ harfi getirirseniz şiir olur, u harfi getirirseniz şuur olur. Hepsinde de dikkat, incelik manası vardık.

HAYATI DÜNYAYA HASRETMEK BİZE BİR ÇIKIŞ SUNAMAZ

             “Ey nas, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar; analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahv olur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hemen birbirini vely (takip) eder. Kulak tutunuz, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler […]

ŞUUR VE HAKİKAT

Şuurun kelime anlamı; anlama, hissetme, duyma, bilme, idrak etme demektir. Şuur, insana mahsustur. Şuurlu insan, eşyanın hakikat ve esrarına vâkıf olma özelliğine sahiptir. Şuurlu olmak kendi varlığından, benliğinden haberdar olmaktır.

İSLAMÎ DURUŞ

Her insanın bir duruşu vardır. Bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek, ortaya koyduğu, hayatı boyunca sergilediği bir duruş.. Kişiliği, karakteri, kimliği, yapısı, ırkı, kanı, ailesi, okulu, eğitimi, tarihi ve coğrafyasının etkisiyle şekillenen bir kişilik duruşu vardır herkesin.. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri, belki de en önemlisi budur.

SESİMİZ NEDEN ULAŞMIYOR?

Çocuklarımıza, Ailemize, Ebeveynimize, Dostlarımıza, Çevremize, Hemcinsimiz insanlara Sesimiz Neden ulaşmaz acep?

GERÇEK MÜSLÜMAN CİHÂD EDEN VE CİHÂDA TEŞVİK EDENDİR

    “(Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş. Sen, kendinden başkası (sebebiyle) sorumlu tutulmayacaksın. Müminleri de teşvik et. Olur ki Allah kâfirlerin gücünü kırar, (güçleriyle size zarar vermelerini önler). Allah’ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir.

BEŞERÎ İRADE ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL MÜESSİRLER

  İnsanın maddî âlemdeki ilk sermayesi olan ve baba tarafından ana rahmine bırakılan nutfe-i maneviyyenin helal veya haram gıdadan teşekkül etmiş ve rahme besmele ile gönderilmiş olup-olmamasının, ana-baba arasında. Bu münasebetin meşruiyyet zeminini oluşturan nikâhın mevcud bulunup-bulunmamasının, o nutfeden vücûda gelecek “insan”ın kaderi, karakteri, tahassüs ve tefekkürü üzerinde çoğu tesbît edilemeyen pek çok tesirler icra […]