BUHARÎ VE MÜSLİM HADİSLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE İZLENECEK İLMÎ METOT

Giriş Buharî ve Müslim’in seçiciliği, titizliği, ilmî ölçülerdeki hassasiyeti sebebiyle Sahih”lerinde muttasıl senedlerle naklettikleri hadislerin “sahih” olduğu konusunda muhaddislerin büyük çoğunluğu ittifak etmiştir. Bu durum, Nesaî (ö.303/915), Ebu İshak el-İsferayînî (ö.418/1027),[1] Ebu Nasr es-Siczî,[2] Cüveynî (ö.478/1085),[3] Ebu Tahir es-Silefî (ö.576/1180)[4] İbn Salah (ö.643/1245)[5] Nevevî (ö.676/1245),[6] Salahaddin el-Alâî (ö.761/1360), İbn Haldun (ö.808/1406)[7] ve Şah Veliyyullah ed-Dehlevî (ö.1176/1762)[8] gibi birçok alim tarafından “icmâ” ifadesiyle […]

DİNİ ÖLÇÜLERDEN TAVİZ VERME

 “(Fitne zamanında) Kişi, dinini basit dünya çıkarı karşılığında satacak.”[1] Taviz Nedir? Taviz: Belirli bir şey karşılığı ana ilkelerden vazgeçme, temel prensiplerden ödün verme anlamındadır. Hangi konuda olursa olsun taviz verme, kişilik eksikliği ve kimlik aşınmasıdır.  Tavizkârlığın en kötüsü dinî inançlardan, kesin dinî ölçülerden taviz verilmesidir.

TIBB-I NEBEVÎ HADİSLERİ

Nebevî Rehberlik İman, ibadet ve ahlak yanında; hukuk, iktisat, siyaset, savunma, eğitim, psikoloji ve benzeri farklı alanlarda her biri birer ideal nebevî ölçü olan hadîs-i şerîfler, Rahmet Peygamberi’nin müstesna yorumları ve eşsiz hayatî uygulamalarıdır.

Hadis İlmi Nebevî Emanettir

  Mülâkat: Ahmet Er – Ahmet Çinar Bir Müslümanın akaidinde, ibadetinde ve ahlâkî gelişiminde hadîs-i şerîflerin yeri nedir? Bu itibarla hadîs-i şerîf okumanın önemi nedir? Müslüman olarak Allah’a kul olmakla görevliyiz. Kulluğumuzun ölçüsü, Allah’ın Kitabı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in en müstesna açıklaması, en güzel yorumu ve en seçkin uygulaması Sevgili Peygamberimiz sallâllahu aleyhi vesellem’in Sünnet-i […]

CEMAAT ŞUURU YA DA MANEVÎ DEĞERLER BİRLİĞİ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.” Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki: “Allah’ın yardımı cemaatle beraberdir”.[1]

Hadiste Sened Tenkidi

Giriş Allah’a sonsuz hamd, şerefli elçisi Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm ile… Dün de bugün de nakledilen her sözün, her haberin güvenilirlik derecesi önemsenmiştir. Söz, Hz. Peygamber’e ait olduğu ifade edilen bir söz ise; haber Hz. Peygamber’den nakledilen bir haber ise, bu haberin yani hadisin güvenilirlik durumu son derece önemlidir.

ÖZLENEN VE ARANAN “İSLÂM ÂLİMİ”

İslâm âlimi İslâm’ın din ve devlet, iman ve davet, eğitim ve cihad dini olduğu şuuruna sahip olmalı, siyasîleri alkışlayan ve öven değil, onlara yön ve yol gösteren ilmî bir şahsiyete sahip olmalıdır.

MÜSLÜMAN UYANIK OLMALIDIR

“Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.”1 Günümüz İnsanı Yoğun Olumsuz Bir Propaganda Altındadır Günümüz insanı; medyatik, akademik, sosyal ve kültürel açıdan İslâm karşıtı yoğun olumsuz ve kasıtlı bir propaganda ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu propagandaya muhatap olan müslümanın inancı, manevî değerleri ve ahlakî yapısı tehdit altındadır. Özellikle çocukları ve gençliği hedef alan bu propaganda, yeni […]

RAMAZAN CİHAD VE ZAFER AYI

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Allah yolunda cihad eden (mücahid); hiç ara vermeden sürekli oruç tutup sürekli namaz kılan kimse gibidir.  Kimin kendi yolunda cihad ettiğini en iyi bilen Allah’dır. Allah, kendi yolunda cihad eden mücahidi; ya ruhunu alıp Cennete koyma, ya da ecir veya ganimetle salimen evine döndürme konusunda kefil oldu.[1]

ÇARE: NEFİS TERBİYESİ

اَلّلهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا    Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Allahım!.  Nefsime takvayı ihsan eyle. Onu (kirli duygulardan) arındır. Onu (kirli duygulardan) arındıracak en üstün varlık sensin. Onun yegâne sahibi ve mevlâsı Sen’sin”.[1]