İçeriğe geç
Anasayfa » Arşiv Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY

Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY

DİNİ ÖLÇÜLERDEN TAVİZ VERME

 “(Fitne zamanında) Kişi, dinini basit dünya çıkarı karşılığında satacak.”[1]

Taviz Nedir?

Taviz: Belirli bir şey karşılığı ana ilkelerden vazgeçme, temel prensiplerden ödün verme anlamındadır. Hangi konuda olursa olsun taviz verme, kişilik eksikliği ve kimlik aşınmasıdır.  Tavizkârlığın en kötüsü dinî inançlardan, kesin dinî ölçülerden taviz verilmesidir.

Daha fazlasını oku »DİNİ ÖLÇÜLERDEN TAVİZ VERME

Hadis İlmi Nebevî Emanettir

 

Mülâkat: Ahmet Er – Ahmet Çinar

Bir Müslümanın akaidinde, ibadetinde ve ahlâkî gelişiminde hadîs-i şerîflerin yeri nedir? Bu itibarla hadîs-i şerîf okumanın önemi nedir?

Müslüman olarak Allah’a kul olmakla görevliyiz. Kulluğumuzun ölçüsü, Allah’ın Kitabı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in en müstesna açıklaması, en güzel yorumu ve en seçkin uygulaması Sevgili Peygamberimiz sallâllahu aleyhi vesellem’in Sünnet-i Seniyye’sidir. Sünnet-i Seniyye’nin yazılı şekli ise hadîs-i şerîflerdir. Dolayısıyla hadîs-i şerîfler, Müslümanın inancı, ibadeti, ahlâkı ve muamelâtı açısından çok önemlidir.

Daha fazlasını oku »Hadis İlmi Nebevî Emanettir

Hadiste Sened Tenkidi

Giriş

Allah’a sonsuz hamd, şerefli elçisi Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm ile…

Dün de bugün de nakledilen her sözün, her haberin güvenilirlik derecesi önemsenmiştir. Söz, Hz. Peygamber’e ait olduğu ifade edilen bir söz ise; haber Hz. Peygamber’den nakledilen bir haber ise, bu haberin yani hadisin güvenilirlik durumu son derece önemlidir.

Daha fazlasını oku »Hadiste Sened Tenkidi