HARAMA VE HELÂLE KARŞI ORUÇ TUTMAK

Bilmeliyiz ki inancımıza ait bütün meselelerimizde, ibadet ve itaatimizde asıl ve temel vazifemiz, yapacaklarımızın bütününü sadece Allah 9 rızası için yapmaya niyet etmek olmalıdır. Allah Teâlâ 9; bütün işlerimizi ihlasla ve kendi rızası için yapmamızı emir buyurmuş, Rasûlullah Efendimiz de “Amellerinizi yalnız Allah 9 rızası için, yani ihlasla yaparsanız, az da olsa size yeter.” buyurmuştur. […]

İDAREDE LİYAKATİN ESASLARI (Mülakat)

Mülakat: Ahmet Er Muhterem Hocam, dosya konumuz, liyakat… bu husus özel alanlarda biraz daha serbest olabileceği cihetle mülakatımızı daha çok kamu/devlet idaresi alanıyla ilgili olarak gerçekleştirebilirsek tesiri daha ziyade olabilir diye düşündük. Bu minvalde liyakat için esas alınması gereken genel ilkelerin neler olduğunu ve bunlarda esneme payının olup olmadığını sorarak başlayalım istedik… Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. […]

BU ÇOCUĞUMU RABBİM HANGİ İŞ İÇİN YARATTI?

Bu yazımızda eğitimin önemli bir konusunu birlikte irdelemek istiyoruz. Birkaç yıl önce bir anne, sekizinci sınıfa başlayan oğlunu kayıt için dershanemize getirmişti. Bize ilk sözü, “Oğlumun makine mühendisi olmasını istiyorum.” oldu. Biz de esprili bir şekilde, “Olur bacım.” dedik. “Bizim bir makinemiz var. Onu anne-babaların isteğine göre programlıyoruz ve çocukları bu makineye bir tarafından koyuyoruz. […]

RASÛLULLAH’IN SÜNNETİNDE LİYAKATİN ÖNEMİ

Meşhur sahâbîlerden Ebû Zer 4 bir gün Peygamber Efendimiz’e gelerek: – Yâ Rasûlallah! Beni vali yapmaz mısın, dedi. Bu istek üzerine Rasûl-i Ekrem, eli ile onun omuzuna vurarak şöyle buyurdu: – Ey Ebû Zer! Ben seni zayıf görüyorum. Bu valilik bir emanettir. Şüphe yok ki kıyamet gününde o, rezillik ve pişmanlıktır. Yalnız onu hakkı ile […]

EMANETE SAHİP ÇIKMAK

EHLİYET “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz ki Allah size ne güzel öğüt veriyor! Muhakkak Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (âlimlere ve âmirlere) de. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a […]

“EMANET KAYBEDİLDİĞİ ZAMAN KIYAMETİ BEKLE!”

Ebû Hureyre 4 anlatıyor: Bir defasında Fahri Kâinat Efendimiz x ashabı ile konuşurken bir bedevî çıkageldi ve “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu.Rasûlullah Efendimizkonuşmasına devam etti. Oradaki sahabilerden biri“Efendimiz soruyu duydu, fakat soruyu beğenmedi (bu nedenle konuşmasına devam etti).” dedi. Bir başkası da“Hayır, soruyu duymadı” dedi.Allah Rasûlü x konuşmasını bitirince: “Kıyamet hakkında soru soran nerede?” […]

YA LİYAKAT YA FELAKET

Yüce dinimiz İslam’ın hedefi, insanların hem bu dünyada hem de ahirette saadet ve mutluluklarını sağlamaktır. İnsanın dünya mutluluğunu sağlayan birçok şey vardır. Bunların en önemlilerinden biri de çalışmaktır. Çalışan insan iki türlü mutlu olur: Birincisi bir eser, bir ürün meydana getirdiği için sevinir ve mutlu olur. İkincisi başkalarına muhtaç olmadan kendisi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığı […]

DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASI LİYAKATLİ İNSAN

Liyakat; uygun düşmek, yaraşır olmak demektir. Liyakat işbu manasıyla hikmet kavramına dair meşhur tanımla da paralellik arz eder. Bu tanıma göre hikmet; bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bir şeyi yerli yerine koymak için tabi önce o şeyin kendisi hakkında sonra da durması gerektiği yer hakkında dosdoğru bir ilme sahip olmak gerekir. Söz gelimi bir züccaciyeci, […]

FETVA EHLİYETİ ve ADÂBI

Fıkıh ilminde fetva, sorulan dinî bir meseleye fakih olan kimsenin verdiği cevaptır. Soruyu soran kişiye müsteftî, fetvayı veren kişiye müftî[1] denir. Fetva, ictihada yakın bir manada olup hem şer‘î-hukukî bir mesele hakkında dinin temel kaynaklarında mevcut hükmün izah edilmesi, hem de hakkında hüküm bulunmayan konularda belli kaynaklara ve usullere bağlı kalarak fıkhî bir hükmün elde […]

HERKESİN TARAFTARI OLDUĞU BİR ERDEM OLARAK “ADALET”

Toplum içerisinde yaşamını idame ettiren herkesin sıklıkla kullandığı kavramlardan biri olarak adalet, mütemadiyen arzuladığımız fakat bir şekilde ihmal ettiğimiz ya da ihmaline seyirci kaldığımız bir değerdir. Bu noktada adalete olan ihtiyacımız ile adaleti ayakta tutmaya yönelik tutum ve davranışlarımız arasında bazen ters yönlü bir ilişki söz konusu olabilmektedir. “Adalet” soğuk bir hüviyette daha çok devlet […]