İKİ SONSUZLUK ARASINDAKİ HAZİNE

İnsan Cenab-ı Hakk’ın yaratmasına muhatap olmuştur. Yine O’nun 9 yüce iradesi ve hikmeti insanın varlığını farklı merhalelerde tahakkuk ettirmesi şeklinde tezahür etmiştir. Varlık sahnesine çıkıp Yaratıcısının Rubûbiyetini tasdik etmesi ile başlayan hayat serüveni dünya denen yerde evvela ana karnında başlamış sonra da cismi ruhuyla birleşen insan yeryüzüne baş değdirmiştir. İnsan kendisine bahşedilen imkânlar ile kulluk […]

DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASI LİYAKATLİ İNSAN

Liyakat; uygun düşmek, yaraşır olmak demektir. Liyakat işbu manasıyla hikmet kavramına dair meşhur tanımla da paralellik arz eder. Bu tanıma göre hikmet; bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bir şeyi yerli yerine koymak için tabi önce o şeyin kendisi hakkında sonra da durması gerektiği yer hakkında dosdoğru bir ilme sahip olmak gerekir. Söz gelimi bir züccaciyeci, […]