Tefekkür Marifetullah Kapısının Anahtarı

Bismillahirrahmanirrahim Hamdele-i perverdigar ve salvele-i ali ahyar ve salvele-i muhammedinil Mustafa (s.a.v) ve cemiul enbiya-i mürselinden sonra; bu salât ü selamlarla yazımızı yazmaya başlamayı değil, bu salatu selamlardan tefeyyüz eylemeyi niyet ettik. İnşaallah Allah Zülcelâl (c.c) Hazretlerinden öncelikli niyazımız bizlere tefekkürü olduğu gibi anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı nasip buyurmasıdır. Rabbim okuyup dinleyenlere de hakkıyla anlamayı ve […]

İslam’da Akıl Hakkında – Şeyh Edebâli

İslam’da Akıl Hakkında* Elhamdülillâhi vahdehû ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ men lâ nebiyye ba’dehû Ey nas! Geliniz; dinleyiniz. Belleyiniz; ibret alınız. Yaşayan ölür; ölen fenâ bulur. Yalnız o ümmetler ki düşünceyi bilmişler, bulmuşlar; Allah’a inanmışlar, peygambere uymuşlar. O ümmetler ki Allah’ın buyurduklarını akıl ile düşünmüşler, taşınmışlar; peygamberin gösterdiklerini derin derin düşünmüşler, anlamışlar. O ümmetler ki dünyaları için […]

İslam’da Tefekkür

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan, tefekkürü sayesinde Rabbini tanımış, âlemdeki eşyayı kendi faydasına kullanmayı başarmıştır. Eğer, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli vasıf nedir, diye bir soru sorulacak olsa, bunun cevabının tefekkür olacağında hiç şüphe yoktur. Rasûlullah (s.a.v), […]

İnsanın İfadesi Olarak Dil

Kamus Namustur İnsan ile hayvan, nutukla ayrılır; insan, “hayvan-ı nâtık”, hayvan dediğimiz canlı türü ise “hayvan-ı gayr-i nâtık” diye tarif edilir. Fârâbî gibi Müslüman filozoflarda gördüğümüz üzere nutuk, nutk-ı dâhilî/nutk-ı hâricî olarak ayrılır. Bu ayırıma göre “düşünme” denen şey, aslında nutk-ı dâhilî=içsel konuşma, “konuşma” denen şey ise nutk-ı hâricî=dışsal konuşmadır. Hayvan-ı nâtık olarak insanın tekâmülü, kemiyet ve […]

Düşündüklerinin Ne Kadarı Senin?

Zihnimizden geçen düşüncelerin bize ait olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Düşündüklerimiz ya da hissettiklerimiz gerçekten bizim istediklerimiz mi? Yoksa bunlar başkası tarafından mı yönlendiriliyor; biz hissettiğimizi ya da düşündüğümüzü mü zannediyoruz? “Yok, canım, o kadar da olmaz; uzaylılar mı var ki zihnimizi kontrol etsinler.” demeyin. İnsana ilk başta tuhaf bir fikir gibi geliyor. Bilim kurgu […]

Düşünmenin Kavramsal Çerçevesi

Kavramlar insan aklının gözlükleridir. Kavramların açık ve seçik olması manzaranın netliğine, belirsizliği ise karışıklığa ve bulanıklığa yol açar. Toplumun kabulüne – ki istimal1 ile olur – mazhar olmuş kavramların çeşitliliği, çerçevenin genişliği ve derinliği anlamına gelir.

GENÇLERLE HASBİHÂL – I

Nasihatleşmek, kardeşlik gereği, kardeşliğin de birbirine karşı haklarındandır. Öğüt, muhatap, zaman, zemin, bellibaşlı adaba uyulursa faydalıdır. Allah Teâlâ, “Öğüt ver; muhakkak öğüt mü’minlere fayda verir.”1 buyurmuştur. Öğütün faydalı olmasına ve faydalı öğüt verilmesine dikkat etmek gerekir. Onun için olsa gerektir ki Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Onun için anlat ve öğüt ver; öğüt fayda verirse Allah’tan korkan […]

Hadiste Sened Tenkidi

Giriş Allah’a sonsuz hamd, şerefli elçisi Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm ile… Dün de bugün de nakledilen her sözün, her haberin güvenilirlik derecesi önemsenmiştir. Söz, Hz. Peygamber’e ait olduğu ifade edilen bir söz ise; haber Hz. Peygamber’den nakledilen bir haber ise, bu haberin yani hadisin güvenilirlik durumu son derece önemlidir.

Kardeşlerimle Bir Ömür

Hakk yolunda ve iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz’in İsr-i Mübarek’inde ve hizmetinde daim ve kaim olan, Efendimiz’i bize tanıtan, O’nun yolunda yürümemizde bize en güzel örnek olan, ömrünce Hakk’ın rızasını gözetip; Habib-i Ekrem’inin şefaatini talep eden, Sünnet’ini ihya yolunda uzak ve yakın demeden her hizmete sevdalanan, Peygamber aleyhisselam Efendimiz’in “Hasretim ve özlemim kardeşlerime kavuşmaktır.” diye müjdelediği, […]

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I* Es-Seyyid** Ziyâeddin Ahmed b. Mustafa el-Gümüşhânevî –Kaddesallahu sirrahu- (1228-1311) Hicri. -83 yaşında- Yetişmeleri: Gümüşhâne kasabasının Emîr mahallesinde doğmuşlardır.1 On beş yaşlarında iken hıfz-ı Kurân’a muvaffak olup (Kaside-i Bürde, Delâilu’l-hayrât, Ahzâb) dan icâzet almışlardır. Bilâhare pederlerinin ticaretle meşgul bulunduğu Trabzon’a gelerek onun yanında sarf, nahiv, fıkıh gibi ulûmun mebadîsini […]