MADDİ VE MANEVİ HAYATIMIZIN ÖLÇÜSÜ KUR’ÂN-I KERÎM

Allah’a hamd; Rasûlüne salât ü selam; âline, ashabına, tabiine ve tebe-i tabiine haşr gününe kadar salat ü selamlar olsun. Allah Zülcelâl kâinatı yaratmadan önce kâinatın plan ve programını bütünü ile hazırlamış levh-i mahfuzla isimlenmiş olan defter-i rahmana bunları kaydetmiştir. Bu her şeyi muhafaza eden levh-i mahfuzla isimlenmiş olan kitapta, Allah Zülcelâl insanlığın yaratılışı ve yaratıldıktan […]

KUR’AN-I KERİM EN DOĞRU BİR YOLDUR

Kur’an-ı Kerîm, bir zâhir nurdur, bir zikri hakîmdir, en doğru bir yoldur.” (Hadis-i Şerif) Evet… Kur’an-ı Azîm ki, bir mucize-i kelâmiyedir, o manen öyle açık, parlak bir nurdur ki; bütün cihanı aydınlatmağa kâfidir. Şöyle ki: Kur’an-ı Mübîn’e sarılanlar, kendilerini zulmetlerden kurtararak en ziyadar bir hidayet sahasına kavuşurlar. Evet, Kur’an-ı Mübîn, öyle muhkem ayetleri câmi, bâtıl […]

KUR’ÂN’IN TARİHSELLİĞİ

Önceleri tarih alanındaki araştırmalarda kullanılan daha sonra felsefe ve din alanında da kullanılmaya başlanan “tarihsellik” ve “tarihselcilik” kavramları, aslında bize batıdan ithal kavram­lardan olduğundan, ülkemizdeki ilim çevrelerinde dahi her ikisinin de oturmuş, herkes tarafından kabul gören tanımları bulunmamaktadır.

KUR’ÂN-I KERîM’E KARŞI GÖREVLERİMİZ

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Allah, bu kitap sebebiyle- yani Kur’an’a uydukları için- bazı milletleri yükseltir. Yine bu kitapla –Kur’an’a uymadıkları için- bazı milletleri alçaltır.”1

KUR’ÂN MÜCAHİDLERİ

Doğrudur. Kur’an’ın okuyanları var; farklı dillerden, farklı kıtalardan sabah akşam onu okurlar. Hafızları var; onu ezberler, yıllarca tekrar ederler. Müfessirleri var; Kur’an’daki hükümleri, hele hele kıssaları anlatır dururlar. Vaizleri var; ondan âyetler dillendirirler. Bülbülleri var; okudukça dinleyenlerinin gözleri yaş dolar. Matbaalar var; Kur’an yazısını basarlar. Kimi Kur’an’dan geçinir; kimi de Kur’an yer Kur’an içer. Okuyanı, […]

KUR’ÂN-I KERÎM

Kur’ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ’nın elçisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’e Arapça olarak indirdiği mushaflarda yazılı olup bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, en küçük sûresi bile mucize olan, Fatiha sûresi ile başlayıp Nâs sûresi ile sona eren kitaptır. Kur’ân-ı Kerîm, Arapça olarak lafız ve mananın toplamıdır. “Şüphesiz Biz onu Arabca bir Kur’ân kıldık.”[1]

Enver BAYTAN Hocaefendi ile KUR’ÂN-I KERÎM üzerine… (Mülâkat)

– Muhterem Hocam, bir ilahî kelâm olması itibariyle Kur’ân-ı Kerîm’in hususiyetleri nelerdir? Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm, Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülil-lâhi Rabbilâlemîn ves’salâtü ves’selâmu alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Kur’ân-ı Azîmüşşân, Allah (c.c) tarafından, peygamberlik halkasının sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz vasıtasıyla bu dünya dershanesine gönderilmiş en son ilâhî kitaptır. Okunmasının fazileti yüksektir. İnsan […]

MAHMUT TOPTAŞ HOCAEFENDİ İLE KUR’ÂN-I KERÎM ÜZERİNE… (Mülâkat)

– Muhterem Hocam Kur’an-ı Kerim’in kitaplardaki tarifi, tariften hareketle hususiyetleri nelerdir? Akaid kitaplarımızda, usul kitaplarımızda Kur’an-ı Kerim tarif edilirken Allah (c.c) tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed (s.a.v)’e indirilen nazım ve manadır diye geçer. Tarif bu. Nazım orada lafız ve manadır diyen de var. Nazım ve manadır diyen de var. Zaten ikisi de aynı şeyi ifade […]

ŞEYHU’L-HATTÂTÎN HASAN ÇELEBİ HOCAEFENDİ İLE KUR’ÂN-I KERÎM ÜZERİNE… (Mülâkat)

Hocam doğup, yetiştiğiniz çevreden bahseder misiniz? Erzurum’un Oltu kazası, İnci Köyü’nde 1937 yılında doğmuşum. Doğdum dersem kendim şahid olmam lazım. O yüzden doğmuşum diyorum. Cihan harbinin olduğu günler aklımız başımıza geldiği günler, uykudan uyanıp da aklını başına toplayan insan gibi, 2. Cihan harbi olduğu 1942 yıllarını hatırlıyorum. Kur’an okumanın yasak olduğu yıllar. Köylerde “tanrı uludur” […]

KUR’ÂN’LA YAŞAMAK

Yüce Rabbimiz fazlının ve rahmetinin nişanı olarak indirdiği Kur’ân-ı Azimuşşân’ın bütün dünyalıklardan daha kıymetli olduğunu, Mü’minlerin ancak O’nunla sevinebileceğini ve birbirlerini severek Hakk’ın rızasına erebileceklerini bize şöyle haber vermektedir: “Ey Habibim! İnsanlara hitâben de ki: “Kur’ân, Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle geldi. Şu halde Kur’ân’ın gelmesiyle sevinsinler. Çünkü Kur’ân, onların toplayıp durdukları (bütün dünyalıkları) ndan daha […]