İDAREDE LİYAKATİN ESASLARI (Mülakat)

Mülakat: Ahmet Er Muhterem Hocam, dosya konumuz, liyakat… bu husus özel alanlarda biraz daha serbest olabileceği cihetle mülakatımızı daha çok kamu/devlet idaresi alanıyla ilgili olarak gerçekleştirebilirsek tesiri daha ziyade olabilir diye düşündük. Bu minvalde liyakat için esas alınması gereken genel ilkelerin neler olduğunu ve bunlarda esneme payının olup olmadığını sorarak başlayalım istedik… Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. […]

HÜKÜM VERME MERCİ‘İ OLARAK SÜNNET

Muhterem Hocam, bir Müslüman için akaidde Rasûlullah’a imanın yeri nedir? Ne anlam ifade eder? Bismillahirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbi’lâlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bir bütünün içerisinde, peygamberler bütünü içerisinde önemli bir yeri ihraz etmektedir. Bir kere imanın şartlarından biri peygamberlere imandır. Bütün peygamberlere iman etmek imanın şartındandır, […]