BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ VE SONRAKİ NESİLLERE AKTARILMASINDA CEMAATLER

           Cemaat Ve Vakıf Müslümanların din kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları birlik ve beraberliklere cemaat diyoruz. İslâm dininde cemaat halinde ibadet teşvik edilmiş, hatta bazı ibadetler için cemaat şart koşulmuştur. Sahihayn’da anlatıldığına göre Allah Teâlâ, kendisini anıp zikretme amacıyla bir araya gelmiş bir topluluğun hepsini affettiğini meleklerine […]