TEVBE YÂ RABBİ

Enes b. Mâlik (r.a) demiştir ki: Rasulullah (s.a.s)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Allah Teâlâ buyurdu ki: Ey Âdemoğlu! Şüphesiz sen bana dua (ibadet) ettiğin ve bana ricada (ümitle yalvarmada) bulunduğun sürece, senin günahlarını bağışlarım ve senden sâdır olan günahların çokluğuna değer vermem. Ey Âdemoğlu! Eğer senin günahların gökyüzünü kaplayacak derecede çok olsa ve sen de benden […]

EY ALLAH’IN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ

İslamiyetin en büyük gayelerinden biri bütün mü’minlerin gönüllerini birleştirmek, onları uzlaştırmak, hepsini tek bir vücut haline getirmektir. Keza, bütün mü’minler arasında hak ve adaleti gerçekleştirmek ve hak mefhumunu (kavramını) daima ayakta tutmaktır. İnsanlar arasında daima hak ve hakikatin, adaletin egemen olmasını sağlamak, onları güçlü kılmaktır. Allah Teâlâ’ya düşmanlık edenlere karşı mü’minlerin galip olmalarını ve kendilerine […]

ALLAH KATINDA DİN İSLAM’DIR

Cenab-ı Allah Rahman’dır, merhameti bütün varlığı kuşatmıştır. Rahim’dir. Ahirette mü’minleri bağışlayacaktır. Cenab-ı Hak insanları en mükemmel şekilde yarattı. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51/56) buyurmuştur Cenab-ı Hak.