İçeriğe geç
Anasayfa » ALLAH KATINDA DİN İSLAM’DIR

ALLAH KATINDA DİN İSLAM’DIR

Cenab-ı Allah Rahman’dır, merhameti bütün varlığı kuşatmıştır. Rahim’dir. Ahirette mü’minleri bağışlayacaktır. Cenab-ı Hak insanları en mükemmel şekilde yarattı. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51/56) buyurmuştur Cenab-ı Hak.

Akıl sahibi insanların Allah’ı bilmesi, tanıması esastır. Bu âlemin yaratıcısını bilmemiz gerekmektedir.

Bize yapılan iyiliklere bakıp düşündüğümüzde görevlerimizin olduğunu görüyoruz. Bize bu bilgiyi verenler peygamberlerdir. İlki Âdem (a.s) sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Bu peygamberlerin irşadı ile Allah’ın rızasına uygun olarak hayatımızı nasıl düzene koyarız bunu öğreniyoruz.

Hz. Muhammed (s.a.v) Hatemu’l Enbiyadır. Kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’dir. İnsanlığın muhtaç olduğu her şey Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. Bu ihtiyaçların en önemlisi itikaddır. İman esaslarıdır. İnanç esaslarında ilk öğretilen şeylerdir.

İşte bu manzumenin adı din… Bu dinin adı da İslam Dinidir(Tevhid dini). Bütün peygamberler kendi ümmetlerine bu esasları tebliğ etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’den şunu öğreniyoruz: Al-i İmran’da “Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran 3/85) buyruluyor. Kâinattaki bütün varlıklar Allah’ın emrine teslim olmuşlardır. Yine Al-i İmran’da “Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O’na teslim olduğu halde onlar (ehl-i kitap), Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hâlbuki O’na döndürüleceklerdir.” (Al-i İmran 3/83) buyrulmuştur. İslamiyet din olarak bütün insanlara hitap etmiştir.

Peygamberler kendilerinden öncekileri tasdik ederler. Kendilerinden sonrasını müjdelerler. Allah Teala insanları mükellef kılmıştır. Biz bu mükellefiyetleri Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz.

Dünyada çeşitli inanışlar, sistemler var. Bunların arasında Hak olan, Allahın dini İslamdır. Ayet-i Kerime’de “Yüzünü hak dine çevir. Allah insanları fıtrat üzere yaratmıştır. Bunda bir değişiklik yoktur. İnsanların çoğu bunu bilmez.”(Rûm, 30/30) buyruluyor.

Peygamberlere İman

Peygamberlerin hepsi bizim peygamberlerimizdir. Peygamberler gelmemiş olsaydı, biz aklımızla bu kâinatın yaratıcısını bulabilirdik. Ama tam isabetli bir görüşe varmak için, Allah’ın bir rahmeti olarak peygamberler gönderiyor. Bu peygamberler ya kendilerinden öncekilerin anlattığı ile amel ediyor ya da kendilerine gelen kitap ile tebliğde bulunuyorlardı.

Ayet-i Kerimede “Biz rasûl göndermedikçe kimseye azab etmeyiz.” (İsra 17/15) buyruluyor.

Göz görür ama gözün görmesi için ışık gerekir. Akıl gözdür, ışık Kur’an’dır

Bize düşen de tebliğ olmalı, öfkelenmeden, sabır ile… Güneş doğduktan sonra yıldızlarla iştigal etmek akıl işi değildir. İnsanlığın kurtuluşu İslam’dır. İslam bir rahmettir. 

İlim Adamları Hakkı Söylemeli

Ayet-i Kerime’de “Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.” (Bakara, 2/62) buyruluyorken, bugün, muhataplar Kur’an-ı Kerim’in salih amel saydığı şeyler mi yapıyorlar yoksa başka işlerle mi uğraşıyorlar? Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen iman esaslarına uyarsa kurtulurlar. Yoksa yerleri ateştir.

İlim de bir emanettir. Hak neyse onu söylemek lazımdır. Din adına konuşurken Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) uygulamalarına göre konuşmak gerekir.

Diyanet Hayırlı İşlerde Öncü Olmalı

Gerek Diyanet gerekse memleketimizdeki aklı eren herkes gücü yettiği kadar eğitim-öğretim metotlarına uygun olarak çalışmalıdır.

Diyanet işleri hayırlı işlerde öncü olmalı. İyiliklere anahtar, kötülüklere kilit olmak gerekir.

Basın da bu konuda doğrulara yardımcı olmalıdır. Aksi takdirde gölge etmeseler başka ihsan istemez.

Kaidedir: “Tamamı elde edilemeyen şeyin tamamı terk edilmez.” Biz gücümüz yettiği nispette çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Ayet-i Celile’de “Gevşemeyin üzülmeyin, inanıyorsanız en üstün gelecek sizlersiniz.” (Âl-i İmran, 3/139)buyruluyor.

Cenab-ı Hak Ehl-i İman’a birlik, dirlik şuuru ihsan etsin…..