DOĞRULUK

Her peygamberin beş esas sıfatından biri olan sıdk; insanın, inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmesinde, ticaretinde, idaresinde, yönetimin­de, kısaca bütün iş ve davranışların­da, sosyal ilişkilerinde doğru, dürüst, hakkı gözetir; âdil, ihlâslı ve samimi olma halidir. Hile, yalan, batıl, iki yüz­lülük, riya ve sahtekârlığın zıddıdır. İrfânî manada sıdk, doğruluk demektir İçte olanla dışta olanın eşit olması: “ […]

GAFLETİN SEBEBİ DÜNYEVİLEŞME

  Dünyevileşme: Dini düşünce, uygulama, inanç ve kuralların toplumsal anlam ve önemini yitirmesidir. Dünyevileşmek, her şeyden önce dinin toplumsal anlam ve öneminin çok büyük değer taşıdığı altın çağının geçmişte kaldığını kabul eder ve bunu öne sürüp artık modern toplumda rasyonel (akılcı), laik ve kişisel inancın daha önemli olduğunu savunur.

SAĞLAM BİR İMAN İÇİN AMEL-İ SALİH

Yüce Allah Bakara Sûresi 62. ayette: “Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.” buyuruyor.

MÜ’MİNLER İÇİN ÜMİT KAPISI ŞEFAAT

             Şefâat; lügat olarak, ilave etmek, eklemek, bir şeyde öncelik tanımak, aracı olmak, bir suçlu veya muhtacın afvı için üçüncü bir şahıstan ricada bulunmak, iltimas etmek gibi birçok manaya gelmektedir. İslâmi ıstılahta ise; peygamberlerin ve Allah katında yüksek derecelere sahip kişilerin, ahiret gününde bir takım günahkâr mü’minlerin affedilmeleri ve itaatkâr […]

İLÂHÎ ZİKRİN VESİLESİ ”ZİKRULLAH”

Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinde, müminlerin imanlarını sağlam tutup, hayatlarının her safhasında Allah’ın huzurunda oldukları bilincini onlara hissettirecek bir iksir, bizlere ilâhi bir lütuf olarak anlatılmaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın “…siz Beni anın ki Ben de sizi anayım.”[1] fermanıyla bizlere bahşettiği bu nimet Rabbimizi her daim zikretmektir.

SEVGİ… KİM İÇİN!

İslam ahlakında sevgi, Allah’ı sevmek ve Allah (cc.) için sevmektir. Allah’ı sevmek, Yüce Yaratıcıyı sevilmeye layık olduğu ve bizleri severek yarattığı için sevmektir. O yüce varlığın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle rızasını kazanarak O’na kendimizi sevdirmektir. Hiç şüphesiz gerçek sevgi Allah (cc.) sevgisidir. Çünkü asıl varlık ve varlık sebebi O’dur. Bütün iyilikler ve ikramların […]

İnsan ve Mesuliyeti

Yüce dinimiz İslâm, sonsuza dek devam edecek olan yegâne dindir. O,  insan için gelmiş ve hayatı Allah’ın rızasına uygun şekilde yaşamayı sağlamak için gönderilmiştir. O, insana iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu ve yanlışı gösteren ilâhi bir lütuftur. İslâm dini bütün dinler ve beşeri sistemler içinde devlet başkanından hizmetliye kadar her mükellef kişinin sorumluluğunu en ince […]

YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ: İNSAN

Mânâ itibariyle alışmak, sevilmek, cana yakın olmak anlamlarına sahip üns (zıddı : nefret ) kelimesinden türemiş olan insan; ruh ve bedenden meydana gelen aklı ve zekası ile de diğer canlılardan üstün olan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Hilafet vazifesinin gereklerini insana bildiren Kur’an-ı Kerim ise; onu,  yeryüzünde kula kul olmaktan çıkararak yalnızca Allah’a kul olmaya çağıran ve […]