Bir Rıza Kapısı: Ticaret

Muhterem Hocam; Müslüman, ticaretle imtihanında nelere dikkat etmeli, Müslüman bir tacir nasıl olmalıdır? Kuran-ı Kerime göre biliyorsunuz dünyaya tapmak yok ama dünyayı bütünüyle unutmak da yok. “Dünyadan nasibini unutma.”1 buyuruyor Allah Teâlâ. Yani İslamiyet denge dinidir. Başka bir ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Rabbimiz!  Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver.”2 […]

İTİKÂDÎ VE AMELÎ BİRLİKTELİK

Ehl-i sünnet itikâdı, amelde de Hanefî mezhebi, bizim millet olarak mütecânis, kaynaşmış, birbirine yardım eden bir topluluk olmamızın ana faktörlerinden birisidir. Bu sebeple, temel inancımızdaki birlik ve pratikte bir oluşumuz sebebiyle tarih boyunca nice musibetler karşısında yine varlığımızı devam ettirebilmişiz. Mesela bakın, Yıldırım Bayezid zamanında biliyorsunuz Timur ile karşı karşıya geldi, iki müslüman devlet adamı […]