SORU GELECEK İSE, CEVAP ÇOCUK

Hz. Musa (as.)’nın dünyaya gelişini anlatan kıssayı bilirsiniz. İlahlık iddiasındaki Firavun, bir rüya görür ve gördüğü rüyadan dolayı korkup kederlenir. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateş görmüştür. Bu ateş, Mısır’a kadar uzanıp, Firavun’un evlerini yakar. Fakat sadece Kıptîlere zarar verir; İsrailoğulları ise kurtulur. Uyanınca hemen kâhin ve müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini ister. Onlar da bu […]