Modern Hayata Muhalefet Yolları

Televizyonun Müslüman hanelerde de başköşeye kurulması düşünce ve hissiyat âlemimizde derin tesirler oluşturdu. Hadiseleri İslam gözüyle, hadis ve Kur’an süzgeciyle değerlendirmeyi terk ettik, âlimlerin sohbetlerinin yerini gazeteci yorumları aldı. Son asırda dünya düzenini ayakta tutan bir numaralı amil, medya ve propaganda silahlarıdır. İnsan psikolojisinin

KÖRLER MEMLEKETİNDE TEK GÖZLÜYÜ PADİŞAH YAPMAZLAR!

    Erbab-ı istida’dın kaderidir bu. Hüdai Nabit olarak yetişirler, cemiyetin inkişafı için gayret sarfeder, can verirler de kıymetleri takdir olunmaz. Onlar yine hadisâta sebepler penceresinden bakarak istikbal için çırpınıp dururlar, adeta kaderi değiştirmeye uğraşırlar. Aslında onlar da her cemiyetin layık olduğu biçimde idare olunacağını bilir. Ancak yürekleri elvermez de kendilerini gayeleri uğrunda helak etmekten […]

DOĞRULARI SÖYLEMEK DEĞİL DOĞRULARI YAPMAK

İnsan yavrusu sevk-i tabiî’den mahrum olarak dünyaya gelir. Hayvanlar çok defa doğar doğmaz ne yapacaklarını bilirler. Ancak insan korunmaya, bakılmaya, beslenmeye ve eğitilmeye mahkumdur.

NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR OLMAK ya da İNGİLİZ TENCERESİNDE KAYNAMAK

                                                              Bir insan treni kaçırırsa başka tren gelir ve onu alır;                                                             Bir millet treni kaçırırsa başka bir millet gelir ve onu alır. Özdemir Asaf   Lügat’e bakınca şahsiyet kelimesinin Arapça ‘şahs’ kelimesine yapma mastar eki (-iyyet) getirilmek suretiyle Türkçede türetildiğini görüyoruz. Yani lisanımıza has bir kelime. Yine bu kelimeye  “Bir kimsenin şahsına ve […]

Hayatlı Bir Din, Dinli Bir Hayat

İslâmî tebliğin Hıristiyan Avrupa karşısında hızla ilerleyip neşv ü nema bulması ortaçağ karanlığını yaşayan batı için yeni ve korkutucu bir durumdu. Aslında Avrupa henüz batı olmamıştı. Zıttının ortaya çıkmasını yani doğunun teşekkül etmesini bekliyordu. Onu vahşî batı yapacak olan vetîre doğunun, İslâm’ın ilerleyişinden duyacağı korkuydu. Avrupalının zihni bilmediği, korktuğu efsanevî doğunun hikâyeleri ile şekillendi. İspanya’dan […]