TIBB-I NEBEVî ÜZERİNE

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a; sonsuz salât ü selâm Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya ve O’nun âl ve ashâbına Olsun…