RASÛLULLAH İLE BULUŞMANIN YOLU SALÂT Ü SELAM

  Peygamberlik başlı başına bir rahmet mües­sesesi, sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilmediği pey­gamberler ise dünyayı yaşanabi­lir kıvama getiren ve en yırtıcı hayvanları dahi yavrularına karşı şefkatli kılan Allah’ın engin rahmetini kullarının üzerine çekmeye çalışan rahmet ve merhamet önderleridir. Muallimleri Allah, ders kitapları Levh-i Mahfûz ve ders­haneleri de gayb âlemi olan peygamberler, “baba bir kardeşler”dir.[1] Yani […]