RASÛLULLAH’IN PEYGAMBERLİĞİ İNSANLIĞA NE KAZANDIRDI?

İslâm, insanlara eşitlik prensibini öğretti, asıllarının aynı olduğuna dikkat çekti.

İSTİKAMETE DEVAM

İslâm dini bilindiği üzere fikre tevhid, hayata istikamet vermiştir. Tevhid akidesine sahip olan bir Müslüman için istikamet, dünyada ve ahirette se­lamet demektir. Allah ve Rasûlünün bahsettiği istikamet, bütün emirlere ve nehiyle- re şamildir. Rabbimiz (c.c)’in: “Sen ve seninle beraber tevbe edenlerle bir­likte emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”1 Ayet-i Celîlesi karşısında titreyen Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de: “Beni […]

İMAN ETTİK… YA SONRA?

Allah Teala’nın insana akıldan sonra bahşettiği en büyük nimet imandır. İman eden insan Allah katında büyük bir şeref kazanmış olur. Mübarek kitabımız yaratıcısını tanıyan ile tanımayanın bir olmadığını bildirir: “Mümin olan, imandan hariç gibi midir? Eşit olmazlar.” [1]İnananların her türlü dünya ölçüsünün ötesinde üstünlüğünü perçinler: “Gevşemeyin, üzüntüye kapılmayın, mümin iseniz, inanıyorsanız muhakkak en üstün sizsiniz.” […]

RASÛLULLAH (S.A.V) ’IN PEYGAMBERLİĞİ İNSANLIĞA NE KAZANDIRDI?

 SİYER-İ NEBÎ’Yİ İYİ ÖĞRENMEYE OLAN İHTİYAÇ Her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâlâ, rahmeti ve şefkatinin eseri olarak Hz. Âdem (a.s)’den itibaren insanlar arasından peygamberler çıkarmış ve bu altın zincirin son halkası olarak Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’yı göndermiştir. Peki, O’nun gönderilmesi ile insanlık neler kazandı? diye bir soru sorulup cevap arandığında ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki: