ASR-I SAADET Mİ DEVR-İ CEHALET Mİ?

Asr-ı saadet; sadece maddî bolluk ve bereketin, imkân ve zenginliklerin, her türlü huzur ve afiyetin temin edildiği, Müslümanların burunlarının bile kanamadığı bir zaman dilimi değildir.

RAHMET YOLUNA GİREN RAHMETE NÂİL OLUR GAZAP YOLUNA GİREN GAZABA MÜSTEHAK OLUR

Hz. Ömer (r.a) efendimiz, Saîd ibn Âmir el-Cümahî (r.a)’yi Humus’a vali olarak göndermişti. Humus halkının: “Bu valide bir hastalık var. Sık sık bayılıp düşüyor, uzun süre kendisine gelemiyor. Bazen bu bayılmalar gün içinde birkaç kez tekrar ediyor.” şeklindeki şikâyetleri üzerine durumu bizzat tetkik etmek için Humus’a gelmişlerdi. Saîd ibn Âmir (r.a)’i çağırarak durumu izah etmesini […]

Müslüman Her Yerde Müslüman

İslam; zamana, mekâna, insana göre değişmeyen, eğilip bükülmeyen, değişmez doğrular nizamıdır. İslam, zaman ve mekân üstü bir sistemdir. Hayatın ihtiyarlık dönemine, günün namaz ve ibadet bölümüne, cami ve medrese köşesine terk edilemeyecek, hayatın bütününü câmi‘ bir saadet ve kurtuluş nizamıdır. İnsanı dünyada da ahirette de huzur ve selamete kavuşturacak yegâne yoldur.

İMAN KURU BİR İDDİA DEĞİLDİR

İman; içi doldurulmamış, her türlü yoruma açık, kişiden kişiye değişen mücerret bir mefhum değildir. Bilakis Kur’an ayetleriyle emredilen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin yaşayarak öğrettiği, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hayatlarından satır satır okunarak fehmedilen müşahhas bir hakikattir.

KİMİN YANINDA OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?

Âhir zaman; Rasulullah (s.a.v)’ın, fitnelerinin çokluğu sebebiyle bizleri uyardığı bir zamandır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)’İ GÖREBİLMEK

“Ümmetimden beni en çok sevenler, benden sonra gelecek olan öyle kimselerdir ki; beni görebilmek için bütün servetlerini hatta ailelerini feda etmeğe hazırdırlar.” Hadis-i Şerif

UHUD MÜCAHİTLERİ

Uhud Gazvesi; unutulmaz kahramanlıklara, akıl al­maz şahadet manzaralarına tanıklık etmiş; başından sonuna sayısız ibretlerle dolu bir gazvedir. Musab ibn-i Umeyr’lerin, Abdul­lah ibn-i Cahş’ların, şehitler sultanı Hamza’ların şahadet şerbetini yu­dumladıkları bu gazve, bakınız daha nice ibret sahnelerini unutulmaz kılmıştır:

“ÜMMETİN EMÎNİ” EBU UBEYDE BİN CERRAH (R.A)

  Dünyada iken Cennet müjdesi almış, Ebu Bekir (r.a) ‘ın davetleriyle İslam’la şereflenmiş, Mekke Devrinin ilk Müslümanlarından, Efendimiz  (s.a.v)’in hususi iltifatlarına nail olmuş bahtiyar sahabilerden biridir.

YILDIZLARIN REHBERLİĞİNDE GENÇ YİĞİTLER

“Gençlere hayırla muamele etmenizi tavsiye ediyorum. Allah beni Tevhid dini ile gönderdi. Yaşlılar bana karşı çıkarken beni gençler destekledi.”                                                                         […]

YILDIZLARIN REHBERLİĞİNDE

Sevmek… Çok sevmek… Meftun olmak… Maşukunda erimek, tükenmek, hiç olmak… Devamlı O’nu, sadece O’nu, yalnızca O’nu düşünmek… Onsuz bir dünya onsuz bir hayat onsuz bir saadet tahayyül edememek…O’nun muhabbetine, bir anlık saadetine, bir tatlı tebessümüne bütün dünyayı anayı babayı malı mülkü ve nihayetinde canı seve seve göz kırpmadan feda edebilmek… Sevgi imtihanı ne zor bir […]