Nefha-i Muhammed (s.a.v.) -KİBİR-

Abdullah b. Mes‘ûd radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.” Sahâbeden biri: “İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder (bu da…

KULLUK BİLİNCİ VE KİBİR

Kulluk, Allah’ın razı olduğu ameldir. Amel= Terk + Fiil Terk: Terk edilmesi gerekenlerdir; küfür, şirk, haram, mekruh, şüpheli şey ve câiz olmayana sebep olan mubahlar gibi. Fiil = İman + salih ameller. Salih ameller: Farz,…

Kibrin Kalbine Yolculuk

Tekebbür Tekbirin Reddidir Din, “Rab-Kul” ve “Kul-Kul” olarak iki münasebete dayanır. Kur’ân-ı Kerîm’de sekelân denen İns ü Cinn, Rabbine İslâm, bir kul olarak Peygambere İman ile kulluk mertebesini kazanır. İslâm, Allah’ı “tevhid”, İman, Rasûl’ü “tasdik”tir….

AHLÂK-I AL‘ݒDE KİBİR BAHSİ

Dünya hayatına kulluk vazifesini yapmak üzere gönderilen insan, bu vazifeyi doğru bir şekilde yapmakla mükelleftir. Bir şeyin doğru veya sahih olmasının kriteri, her ne kadar insan gözüyle bakıldığında görünüşte doğrulukla sınırlı olsa da hakikatte doğruluk,…

ŞIMARIK BİR KİŞİLİK OLARAK  KÂRÛN

GİRİŞ Kur’ân-ı Kerîm’de farklı âyetlerde şımarıklık, nankörlük, dünya sevgisi, mala düşkünlük ve kendini müstağni görme[1] gibi durumlar insanın temel eğilimleri olarak belirtilmekte ve tüm bunların insanın haddini aşıp azmasına, aldanıp yoldan çıkmasına, günaha dalıp zulmetmesine…

SANAL DÜNYADAKİ GERÇEKLİK: KİBİR

Kibir; şeytanın en sevdiği günah… Aynı zamanda onu cennetten kovdurtan, aziz durumdan zelil duruma düşmesine sebep olan en büyük hata… Fabrika ayarlarını bozan, hissettirmeden bünyeye giren, zevk verdikçe insanı tüketen bir virüs.