RESÛLULLAH (s.a.v) SON PEYGAMBERDİR

Bismillahirrahmanirrahim

Kuvvet ve kudreti ile toprağı, insan sûretine koyan, onda gören göz, işiten kulak, söyleyen dil var eden Allah-u Teâlâ’ya hamd ve senâlar, iki cihan saâdetine ermemize vesile olan Peygamber’imiz Muhammet Mustafa’ya (s.a.v), O’nun temiz âl ve seçkin ashabına sâlât ve selâmlar olsun

Esas itibariyle ehli kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler dinlerinin son din, kitaplarının son kitap, peygamberlerinin son peygamber olmayışı sebebiyle, Kur’an’ın hakikati onları  rahat bırakmaz, gönüllerini perişan eder, vicdanlarını tırmalar durur.

Devamı “RESÛLULLAH (s.a.v) SON PEYGAMBERDİR”

YILDIZLARIN REHBERLİĞİNDE BİR HAYAT

Kâinatın varlık sebebi, rasûller serveri, Hak yolun yegâne rehberi, efendimiz, önderimiz, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya bende olmak…             O’nun Hak dediğini Hak bilip, bâtıl dediğini bâtıl kabul etmek… Ne emretmişse baş tacı edip, nehiylerinden şiddetle…

BİR DOSTA MEKTUP…

Muhterem kardeşim, Bu gün 27 Ocak …… Salı günü, saat : 19:37. Seni hatırladım. Yine Makam-ı İbrahim’in hizasında, Kâbe’nin önünde, Allah’ın huzurundayım. Sarı sırmalı, altın işlemeli, siyah ipekten bir gelinlik giymiş  KÂBE… Onu seyrediyorum. Allah’ın…