İçeriğe geç
Anasayfa » CENNETE GÖTÜREN YOL

CENNETE GÖTÜREN YOL

Mekkeli müşriklerin putları olan Lât, Menat ve Uzza’nın adlan Kur’an-ı Kerim’de bir defa Necm süresi 19 ve 20 nci ayetlerde geçer.

Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir mü’min, zamirler hariç el-Esma-ül-Hüsna ile Rabbini 4842 defa zikretmekte. Kur’an’da Firavun’un adı 74 defa geçmekte. Biz tebliğimizi yaparken 4842 defa Rabbimizi, Onun kitabını tanıtacağız, Rasûlünün yolunu göstereceğiz. Bu arada kendini ilah yerine koyanları ve onun andından gidenleri 74 defa uyaracağız. Kısaca Rahman’ı anlatacağız, şeytanı değil. Her gün şeytan taşlamayı bırakacağız.

Kur’an’da Müslümanların özellikleri anlatılırken “İyiliği emrederler; kö­tülüğü yasaklarlar” diye çokça tekrarlanırken “İyiliği emrederler” cümlesi öne alındığından bizlerde insanlarımıza önce ne yapmaları gerektiğini anla­talım. O, iyiliğe ısındıktan sonra kötülük kendiliğinden gider. Aydınlık gelince karanlığın gittiği gibi…

 

Rabbinin kitabını çokça okuyan, Allah’ın ahlakıyla ahlâklananlarda şun­lar tecellî etmeli:

 • Allah’ı sevdiği için Onun yarattıklarını da sever. Sevince onu korur.
 • Denetim ve gözetimi altındakileri korur.
 • İç, dış ve çevre temizliğine önem verir.
 • Güvenin Güven verir. *Tabiatı da, şeriatı da korur.
 • Alçalmaz, aşağılamaz, alçalanı yükseltir.
 • İşini sağlam, güzel, faydalı yapar.
 • Sır saklar. Ayıpları örter.
 • Zalimlerin korkusu, mazlumların ümidi olur.
 • Çalışın Rızık endişesi taşımaz.
 • Gözünü açan Gözler ve gönüller açar.
 • Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen olur.
 • Taşı gediğine kor. Herkesi durumuna göre değerlendirir.
 • Malıyla değil, haliyle yücelir.
 • Her sözü duyar en güzeline uyar.
 • Hain gözlerle bakmaz. Gözetildiğini bilin.
 • Allah’ın adalet terazisinden başka terazi kullanmaz.
 • İnceliğe, nezakete önem verir.
 • Yumuşak huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, geniş, yanık ve yazık yürekli olur.
 • Her şeyden haberdar olun Kötü haberleri yaymaz, ilgilisine bildirir.
 • Büyük âlim, büyük komutan, büyük sanatkâr olmaya çalışır.
 • Vermeyene verir; gelmeyene gider.
 • Mü’minin önüne kimseyi geçirmez.
 • Göz ve gönlünde Allah’ı büyütür; düşmanlarını küçültür.
 • Kendini, ailesini ve insanlık ailesini şirkten, kötülüklerden korur.
 • Gönlünü imanla, midesini helak rızıkla doyurur.
 • Hesaba çekileceğini bilir. Zalimlere hesap sorar. Düşmanın çoklu­ğundan korkmaz. “Hasbunallah” der ve yürür.
 • Cömert olur.
 • Gözetildiğini bilin Dostlarını gözetir. Düşmanlarını gözetim altında tutar.
 • Davete icabet eden isteyeni boş çevirmez.
 • Seven Sevdiğini bildirir.
 • Edebini ve edebiyatını yüceltir.
 • Ahiretteki dirilişten önce dirilir ve diriltir.
 • Çağının şahidi olur. “Şehadet” getirir.
 • Hakkı seven Hakkı hak sahibine verir.
 • Vekil olunca ihanet etmez. Çalışır. Tevekkülden ayrılmaz.
 • Güçlü olun Allah’ın üstüne güç tanımaz. Doğru yolda geri adım at­maz. Yumuşak davranır.
 • Hakiki dost olarak Allah’ı bilir.
 • Öveceğiyle, yereceğini bilir.
 • İstatistiğe önem verir.
 • İcada önem verir.
 • Eskimeyen güzelleri yaşatır.
 • Topluma zararlı olanları ıslah edemezse ağrı veren çürük diş gibi çıkarır atar.
 • Güzelliklerini görür vecde gelir Fakirleri, garipleri, mazlumları bulur. Onların gönlünde Rabbin rızasını arar.
 • Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, hastaların ilacı olur.
 • İhtiyacını Allah’a arz eder İhtiyaç sahiplerini geri çevirmez.
 • Gücünün farkında olur Kullanmasını bilir
 • Hayırlı işlerde en önde olur..
 • Sabreden zafere kavuşur.Kimi öne geçireceğini, kimi geriye bırakacağını iyi bilir.
 • Kendisi değil, yaptığı iyilikleri ve eserleri görünür.
 • Hem nimet, hem hizmet verir.
 • Mazlumların intikamını zalimlerden alır.
 • Afvedici olur.
 • Haliyle yücelirken, malıyla ihtiyaç sahiplerine yakın olur.
 • Adil olur Dostlarının suçunu savunmaz ama cezalarını paylaşır.
 • Birleştirici olur; ayırıcı olmaz. Arabulucu olur; arabozucu olmaz.
 • Daha çok sadaka ve zekât vermek için zengin olur Gönül zengini olur.
 • Çevresini de zengin eder.
 • Zarar verenleri zararsız hale getirir.
 • Sabreden zafere kavuşur.Elinden ve dilinden insanlar; hayvanlar ve her şey fayda görür.
 • Aydın olur. Aydınlatır.
 • Tehdit etmez, teklif getirir; yol gösterir.
 • İki dünyasına yarayacak kalıcı sözler; kalıcı işler yapar.
 • Doğruluktan ayrılmaz. Doğru ve sağlam yoldan yürür.
 • Ölünce temiz bir isim, helal kazanç bırakır.
 • Bütün bunları başarırken azmini, iradesini sabır taşında bileğiler ve sabırla yürür.