İçeriğe geç
 • Yazının Reyhan Dergisi’ne gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir.
 • Derginin yazı dili Türkçe’dir.
 • Reyhan Dergisi’ne gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez.
 • Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazıların yazım kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenerek reyhandergisi@hotmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 • Yayınlanmak üzere Reyhan Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Çalışmaların WORD dosyası olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 • Yazarların çalışma alanlarını da içeren özgeçmişlerini ek belge şeklinde göndermeleri gerekmektedir.
 • Yayınlanmak üzere Reyhan Dergisi’ne gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur.
 • Yazının yayını hususunda müspet veya menfi olarak yazara dönüş yapılır.
 • Editör, çalışmayı yetersiz gördüğünde yayın kuruluna göndermeden de sebep bildirmeksizin ret etme hakkına sahiptir.
 • Yeterli görülmeyen yazıların öneriler doğrultusunda geliştirilmesi genel yaklaşımdır. Amaçlanan düzeye eriştirilemeyen yazılar reddedilir.
 • İstenilen düzeltmelerin 3 gün içerisinde tamamlanıp tarafımıza ulaştırılmaması halinde çalışma reddedilir.
 • Gönderilen yazı, derginin çıkma periyotlarından birine denk gelmediğinde yayımı için bir sonraki sayının zamanı beklenir.
 • Yazarlara, yazıları karşılığında herhangi bir bedel veya ücret ödenmez.

Sayfa Düzeni

 • Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 • Kâğıt boyutu, A4 dikey olmalıdır.
 • Yazılar; şekil, grafik, görsel ve tablolar dâhil 4 sayfayı geçmemelidir.
 • Yazı tipi Times New Roman, stili normal metin, 12 punto olmalıdır.
 • Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 10 nk, satır aralığı Tek (1) olmalıdır. Metin iki yana yaslı olmalıdır.
 • Makalenin ana başlığı ilk sayfanın başına, tamamı büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto olmalıdır.
 • Ana başlık haricindeki başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.
 • Bütün alt başlıklar 1.25 cm içeriden başlatılmalıdır.
 • Kaynaklar dipnotta sırasıyla yazar adı soyadı, eser adı (italik olarak), cilt numarası, sayfa numarası, basım yeri, basım tarihi yazılarak verilmelidir.
 • Aynı kaynak gösterileceğinde sırasıyla yazar soyadı, eser adı, cilt numarası, sayfa numarası verilmelidir.
 • Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi bir dipnot içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir.
 • Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
 • Eserin yayın tarihi belli değilse, dipnotta tarih yok anlamına gelen “t.y.” kısaltılması kullanılmalıdır.
 • Alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir.

Metin Düzeni

 • Metin sade bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.
 • Başlık kısa (en çok 5 kelime) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.