İçeriğe geç
Anasayfa » RENKLERİN SU İLE BULUŞMASI EBRU

RENKLERİN SU İLE BULUŞMASI EBRU

Günümüzde insanoğlu te­laş, koşuşturma içinde günlerini heba etmekte, geriye dönüp baktığında bir arpa boyu yol ilerleyemediğini ve ken­dine zaman ayırmadığını fark etmektedir. Bu durumu muhasebe edip kendisi için “ne yapabilirim?” diye arayışa girdiği an ise en şanslı anıdır. Çünkü içindeki gizli kalan duygular “beni keşfet” demiş, maddî alemden manevî alemin hikmetine ulaşmak için kapılan aralayarak ışığı yakalamıştır.

İşte bu kapılardan birinde, Ebru sanatı, sizi ışığa kavuşturacak, sabrı öğretip mütevazılığı aşılaya­cak, içinizdeki sanatsal cevherleri keşfetmenize yardım edecek ve yeni düşünce ufukları oluşturma­ya başlayacaktır. Tabiatta var olan nesneleri daha iyi incelemenin yollarını öğretecek aynı zaman­da sosyal ilişkileri ve estetik bakış açısını zenginleştirip zaman kavra­mını durduracak teknenin başı­na geçip de çalışmaya başlayınca gerginlik stres ve yorgunluğu atıp, çalışma bittikten sonra ruhunuzu tazeleyerek maddî âleme mutlu dönmenizi sağlayacaktır.

Ab “su”, Ru “yüz”

Suyun yüzü… Ebru, suyun üzerine resim çizme sanatı… Suya resim çizmek cesaret işidir. Su dalgalansa (maazallah) bozulur desen. Elin titrememesi­ni gerektirir. Hem cesaretli olmak hem de elin titrememesi. Zor iş. Sonra alıp o rengârengi bir kâğıda aktarmak ( Renk kâğıda geçtiğin­de pür-u pak olur su ).

Su ve siz…

Tefekkür edebilenler için su­yun üzerinde neler olur neler… İçinizdeki fırtınaların, sevinçlerin, aşkların suya yansımasıdır ebru… Ebru bir taraftan suyu yumuşatır­ken, diğer taraftan da ruhunuzu yumuşatır “ Her şeyin sudan ya­ratıldığını bilmiyorlar mı..?” (Enbiya 30 ) “O sudan bir şeyler yaratıp da onu soy sop yapan değil midir; Rabbin (her şeye) kemâli ile kadir­dir.” (Furkan 54)

Su ve renk…

Yüzlerce yıllık bir tarih; sayısız renk, desen… Ve bu renk ve desenle­rin ardına saklanmış duygular… Bü­yük bir aşkla atılan her boya damlası sizin gülümsemeniz ya da gözyaşınızdır… Su üzerinde yüzdürülen renkler desenlenir. Ancak burada desenlenen, renkler değildir. Ebru- zenin gönlünden gelen yansımadır. Çünkü gaye; boyalı veya renkli kâğıt yapmak değil, İlâhî güzelliğe yaklaş­maktır.

Ebru ve ruh…

Alem-i İmkân olarak gördüğü ebru teknesinin başına, boy abdesti alarak oturan ebruzen şöyle dua ederdi:

Bismillâhirrahmânirrahim. İlâhî, yâ Rabbî! Ezel’deki Hükm’üne uy­gun olarak bu teknede oluşacak na­kışların, Hilkatinin nakışlarında gizli olan Hikmetini idrâk etmekten âciz
olan bu kulunun nefsini ele geçirip de enâniyyetini azdırmasına izin verme! Nefsimi, Senin gibi bir Yara­tıcı olma vehminden de, bu vehmin doğuracağı bir gizli şirkten de, başarı hırsından da koru, yâ Hafız! Bu gari­bi “Lâ Fâile İllâllah” sırrının edebiyle donat! Bu tekne başındaki zamanı­mı Senin zikrinle güzelleştir ve sana olan kulluğumun bir nişânesi olarak kabûl et! Destûr yâ Hakk!

Ve ilk fırça darbesiyle yayılacak olan boyaların ihtişâmını, gönlü iftihârla dolan bir sanatkâr olarak de­ğil de, aksine, Cenâb-ı Hakk’ın kud­retinin basit ve mütevâzı bir aracı olduğunun idrâkiyle seyrederdi…

Siz de peşine düştüğünüz renk­leri suyun üzerinde yakalayın. Ebru­nun üzerinizde yarattığı bu duygusal dönüşümü, kemâlat yolunda önemli bir adım attığınızı hissedin… Zama­nı durdurun, yaşadığınız anın yani şimdinin düşünsel niteliğini açığa çıkarın.