İçeriğe geç
Anasayfa » BİR ADIM ATMAK

BİR ADIM ATMAK

Ramazan Yıldız

Fransızca yol, rota, güzergâh anlamlarına gelen “route” kelimesinden türetilen ve Türkçede rutin kelimesiyle karşılanan routine; alışkanlıkların dışına çıkmayan, kalıplaşmış her türlü tutum ve davranış demektir. Bu itibarla rutin monotonluk, tekdüzelik, zorunluluk, sıkıcılık gibi anlamları çağrıştırmaktadır. Günlük dilde olumsuz anlamda kullanılsa da rutin kelimesi aslı itibariyle nötr bir kavramdır. Kişilerin hayat ritmine göre rutin kelimesinin içeriği, formu ve sonucu değişebilmektedir. Bu noktada rutin ile endüstriyel rutin arasına biraz mesafe koymak gerekir. Endüstriyel rutin ya da fordizm Henr Ford’a nispet edilen sanayi kapitalizminin kitlesel üretim, kitlesel tüketim ve hatta kitlesel işgücü kullanımına dayalı üretim örgütlenmesi modelidir. Bu yüzden endüstriyel rutin rutinin düşmanıdır ve aklı, fikri ve kalbi öldürür.

İnsan aslı itibariyle tekrardan ibarettir. Bu böyledir. Çünkü insan doğar, büyür ve ölür. Ölüm ki ötelere uzanan hayat çizgisinde sadece bir duraktır. Rutin, insanı bu durağa sağlam bir şekilde ulaştıran araçtır. Hayatı yaşanılabilir kılan, yeniden başlamak için motivasyon sağlayan, kader ile karakter arasındaki ilişkiyi belirleyen ince çizgi rutindir. Yapılan işe sevgi beslemek ve saygı duymaktır.

Akıl ve kalp rutini sever, çünkü rutinin olmadığı yerde belirsizlik vardır. Belirsizlik aklı ve kalbi yorar. Gri alanlar oluşur, bir kargaşa ve kaos ortaya çıkar. İnsan insanlığı nisbetinde bu kaostan kurtulabilmek için bir mücadele ortaya koyar. Bu iç savaşta verilen mücadele esnasında yorulan akıl ve kalp, sorumluluklarını yerine getiremez. Zamanla akıl ve kalpteki bu yorgunluk tembelliğe, tembellik alışkanlığa, alışkanlık kişilik haline dönüşür. Ve insan erteler…

Elbette insan bu döngüyü tersine çevirebilecek ve suyun akışını değiştirebilecek bir yapıya sahiptir. Yapılması gereken ilk ve tek şey bir adım atmaktır. Bedeli olan bir adım atmak. İnsanı konfor alanının dışına çıkartacak ruhundaki, bedenindeki ve başka âlemlerdeki ritmi duymasını sağlayacak bir adım. Ama doğru bir adım. Çünkü bir eksik ve bir fazla, bütünlüğü, ahengi, yaratıcılığı ve biricikliği bozar. İnsanın doğru adımı atabilmesini sağlayacak olan şey yoldaki işaretlerdir. Bu yoldaki en kıymetli işaret Peygamber Efendimiz’in x ayak izidir. O’nun x ayak izi sünnet-i seniyyesidir.    

Bir sonraki yazımızda bu ayak izini takip edebilmek ile ertelemek arasındaki ilişkiye değinmek temennisiyle. Selam ve dua ile…