HÜSN Ü AŞK’IN ŞAİRİ ŞEYH GÂLİB

Takvim yapraklarının 18. asrın ikinci yarısına yeni yeni denk düştüğü bir vakitte Mekteb-i edep denilen bir vahdet hareminde, varlığın göz bebeği, bu âlemin öz çekirdeği Mehmed adında bir âdemoğlu geldi dünyaya. Rüzgârın önündeki yaprak misali bir o yana bir bu yana savrularak âşıkların baş eğerek girdiği Yenikapı Mevlevihane’sinin kapısına geldi. Burada elif okudu ve Mesnevî’den […]