MÜSLÜMANIN MİHENK TAŞI KUR’AN VE SÜNNETTİR

İslam dini, insanoğlunun Allah, diğer insanlar, hayvanlar ve kainatta var olan diğer tüm varlıklarla ilişkilerini belli bir düzen ve ahenk içinde düzenleyen ilkeler ortaya koyan ve bu ilkelere uyması karşılığında insanoğluna dünya ve ahirette mutlu olacağı müjdesini veren vahiy kaynaklı bir dindir.